010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Borstlift

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van een borstlift (mastopexie). Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een borstlift serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Een borstlift is een ingreep waarbij overtollige huid van de borst wordt verwijderd en tevens de tepel en het borstweefsel hoger worden geplaatst. Er wordt dus weefsel (huid) verwijderd en strict gesproken wordt de borst dan ook iets kleiner. Daarom wordt deze ingreep bij kleinere borsten vaak gecombineerd met het plaatsen van een klein implantaat om toch ook een borstvergrotend en mooier effect te krijgen. Vrouwen wiens borsten zijn verslapt door gewichtsverlies, zwangerschappen, borstvoeding en door de tijd, komen voor deze operatie in aanmerking. Een enkele keer kan een verslapte borst gecorrigeerd worden door alleen een borstvergroting uit te voeren. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een borstlift is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een betrouwbare methode met een duurzaam resultaat. Realiseert u zich wel dat een borst (met of zonder implantaat) onder invloed van de tijd, zwaartekracht, gewichtschommelingen en veranderingen in uw hormoonhuishouding, altijd kan veranderen. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een borstlift in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien-vertraagde wondgenezing-overtollige littekenvorming komen, alhoewel zeer zelden, voor. Daarnaast kunnen ook specifiek bij deze operatie-behorende risico’s voorkomen: mogelijke gevoelsverandering van de tepel die meestal tijdelijk is, de littekens rond en onder de tepel en zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is. Indien gebruik wordt gemaakt van een implantaat moet worden gesproken over het soort implantaat, de levensduur ervan, kapselvorming, toekomstige zwangerschappen, borstvoeding en de invloed van een implantaat op onderzoek van uw borst door uzelf en/of middels een mammogram (borstfoto).

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis en aanschaf van een sportBH etc.

 

Opname

De duur van de opname is afhankelijk van oa uw gezondheid, leeftijd, en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname langer dan een dag en een nacht. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

 

operatie

In de regel vindt deze operatie onder algehele narcose plaats en duurt ongeveer 1,5 uur. Afhankelijk van de grootte van de borst en de mate van het “hangen” zijn er twee mogelijkheden: de ‘ankermethode’ en de ‘sleutelgatmethode’. Bij erg hangende borsten wordt de eerste methode gebruikt. Via een incisie rond de tepel, naar beneden toe en in de borstplooi (het litteken wordt dus ankervormig) wordt de tepel verplaatst en het overtollige huid-klier- en vetweefsel verwijderd. Bij kleinere hangende borsten is de snede in de borstplooi vaak niet noodzakelijk en resulteert dit in een aanzienlijk korter litteken (de sleutelgatmethode). Soms is het wenselijk om de vorm te verbeteren met een implantaat. Afhankelijk van uw lichaamsbouw en het soort implantaat wordt het implantaat achter of voor uw borstspier geplaatst. In alle gevallen worden drains achter gelaten die meestal voordat u naar huis gaat worden verwijderd. Na de operatie worden uw borsten verbonden met papieren pleister waar u mee kunt douchen. Verder moet u een sportBH dragen. De hechtingen liggen onderhuids en zijn oplosbaar.

Fig. A: Hier ziet u hoe de tepel hoger wordt geplaatst.
Fig. A: Hier ziet u hoe de tepel hoger wordt geplaatst.
Fig. B: Na verplaatsing van de tepel en verwijdering van de verslapte huid
Fig. B: Na verplaatsing van de tepel en verwijdering van de verslapte huid
Fig. C: Na verplaatsing van de tepel en verwijdering van de verslapte huid
Fig. C: Na verplaatsing van de tepel en verwijdering van de verslapte huid

 

Herstel

Meestal kunt u de dag na de operatie naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U dient gedurende de eerste 2 weken dag en nacht een sportBH te dragen; erna nog 4 weken overdag. Nadat de drains zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander strak en gespannen. Een enkele keer is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker. In het algemeen adviseren wij de vrouwen die een implantaat hebben gekregen regelmatig voor controle terug te komen.

 

Resultaat

Een borstlift met of zonder implantaten is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie.

Fig. D: Een borstlift met prothese.
Fig. D: Een borstlift met prothese.
Fig. E: Zes weken na de ingreep.
Fig. E: Zes weken na de ingreep.
Fig. F: Een borstlift met prothese.
Fig. F: Een borstlift met prothese.
Fig. G: Zes weken na de ingreep.
Fig. G: Zes weken na de ingreep.
Fig. H: Een borstlift zonder prothese.
Fig. H: Een borstlift zonder prothese.
Fig. I: Zes weken na de ingreep. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. I: Een borstlift met prothese.
Fig. J: Een borstlift zonder prothese.
Fig. J: Een borstlift zonder prothese.
Fig. K: Zes weken na de ingreep. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. K: Zes weken na de ingreep. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. L: Voor de borstlift.
Fig. L: Voor.
Fig. M: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. M: Zes weken na de ingreep.

 

Kosten

Deze ingreep wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of kijk onder tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken