010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Borstprothese wissel

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van het laten wisselen (prothesewissel) of verwijderen van borstimplantaten (explantatie). Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een dergelijke operatie serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Bij deze ingrepen worden de implantaten, die ooit voor een borstvergroting of een borstreconstructie waren ingebracht, vervangen door nieuwe of definitief verwijderd. In veel gevallen zal het rond het implantaat gelegen kapsel ook worden verwijderd. Dit is echter afhankelijk van o.a. het kapsel zelf en het eigen borstvolume. Voor het laten wisselen of verwijderen van borstimplantaten kunnen meerdere redenen bestaan.

  • Lekkage van prothesen
  • Kapselvorming met klachten
  • Prothesen die verplaatst zijn zoals kan voorkomen als deze onder de spier zijn geplaatst.
  • Veranderingen in het volume en/of slapte van de huid van de eigen borst.
  • Een niet-optimaal cosmetisch resultaat agv één of meerdere van bovengenoemde factoren.
  • Het niet meer willen hebben van borstimplantaten.

Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.
 

Verwachtingen

Een prothesewissel is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een goede en betrouwbare ingreep. Een explantatie is dat ook, maar u moet zich beseffen dat de vorm en het volume van de borst na deze ingreep sterk veranderd zijn. Bovendien kan het noodzakelijk zijn om, na het definitief verwijderen van borstimplantaten, overtollige huid te verwijderen hetgeen resulteert in meer littekens. Bovendien moet u zich realiseren dat, in beide gevallen, de borst (met of zonder implantaat) onder invloed van de tijd, zwaartekracht, schommelingen in uw hormoonhuishouding en/of gewicht, kan veranderen. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een prothesewissel of explantatie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Het is duidelijk dat deze operaties groter en ingrijpender zijn dan de eerste borstvergrotende operatie. De kans op complicaties is dan ook groter. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien, komen, alhoewel zelden, voor. Specifieke risico’s van een prothesewissel hangen samen met het implantaat/prothese. U moet hierbij denken aan kapselvorming en slijtage. Deze worden uiteraard met u besproken. Ook bespreekt de plastisch chirurg met u de invloed van een implantaat op onderzoek van de borst door uzelf en/of door een mammogram (borstfoto). Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een prothesewissel en een explantatie, is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is. Bij een explantatie met het verwijderen van overtollige huid is een gevoelsverandering van de tepel mogelijk die meestal van tijdelijke aard is.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis en aanschaf van een sportBH.

 

Opname

De duur van de opname is afhankelijk van oa uw gezondheid, leeftijd en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname echter langer dan 1 á 2 dagen. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Zowel een prothesewissel als een explantatie vinden onder algehele narcose plaats en duren 1 uur. Indien er een correctie van overtollige huid plaats vindt duurt de ingreep 1,5 uur. Een prothesewissel wordt meestal uitgevoerd via een snede van 4 á 5 cm in de natuurlijke plooi onder de borst. Voor het merendeel van de vrouwen betekent dit dat het oude litteken wordt gebruikt. Soms is het noodzakelijk om dit iets te verlengen. Voor vrouwen die een borstvergroting via een snede in de oksel of via de tepelhof hebben ondergaan betekent dit dus een extra litteken. Een nieuwe prothese wordt meestal weer op dezelfde plaats gelegd. Soms is het echter raadzaam om een prothese, die op de spier ligt, naar onder de spier te verplaatsen. Als het kapsel erg verkalkt en verschrompeld is en/of de prothese lek is, kan het raadzaam zijn om na verwijdering van prothesen en kapsels minimaal 6 maanden te wachten om opnieuw prothesen in te brengen. Dit verkleint de kans op veel complicaties. Vrouwen die hun implantaten definitief verwijderd willen, zullen meestal een uitgebreidere operatie moeten ondergaan. Door de borstvergroting is de huid opgerekt en zal er na het verwijderen van de implantaten een relatief huidoverschot bestaan. Met andere woorden een slappere borst. Voor een cosmetisch fraaier resultaat zal dit gecorrigeerd moeten worden hetgeen meer littekens achterlaat. Er worden altijd drains achter gelaten die wondvocht afzuigen. Deze worden na enkele dagen verwijderd. De hechtingen zijn oplosbaar.

 

Herstel

Meestal kunt u de dag na de operatie naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U dient een sportBH gedurende de eerste 2 weken dag en nacht te dragen; erna nog 4 weken overdag. U gaat vrijwel altijd met de drains naar huis. Bij de eerste controle na enkele dagen worden verband en drains verwijderd. Nadat de drains en het tape zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. Een enkele keer is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker. In het algemeen adviseren wij de mensen met implantaten regelmatig voor controle terug te komen.

 

Resultaat

Een prothesewissel en een explantatie zijn goed voorspelbare en, indien men goed voorgelicht is, dankbare operaties.

Figuur A. Prothesewissel ivm gezakt borstweefsel en relatief te hoge prothesen. Voor
Figuur A. Prothesewissel ivm gezakt borstweefsel en relatief te hoge prothesen. Voor
Figuur B. 6 weken na prothesewissel
Figuur B. 6 weken na prothesewissel

 

Kosten

In de regel wordt het definitief verwijderen van prothesen door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Indien dit niet het geval is, geeft uw plastisch chirurg u een prijsopgave. Een prothesewissel wordt zelden vergoed.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken