010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Borstvergroting

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van een borstvergrotende operatie (mamma-augmentatie). Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een borstvergroting serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Een mamma-augmentatie is een chirurgische ingreep waarbij niet alleen het volume maar ook de vorm van de borst wordt veranderd door het inbrengen van een implantaat. Meestal gaat het om vrouwen met onderontwikkelde borsten, kleine borsten en vaak ook met verslapte borsten zoals dat na een zwangerschap en/of gewichtsvermindering kan voorkomen. Het verbetert niet alleen de vorm en het volume van de borsten maar ook de verhoudingen in het lichaam. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een borstvergrotende operatie met behulp van implantaten is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een snelle en betrouwbare methode met een duurzaam resultaat. Realiseert u zich wel dat een borst (met of zonder implantaat) onder invloed van de tijd, zwaartekracht, gewichtschommelingen en veranderingen in uw hormoonhuishouding, kan veranderen. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een borstvergroting in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien, komen, alhoewel zeer zelden, voor. Specifieke risico’s van deze operatie hangen samen met het ingebrachte implantaat c.q. prothese. U moet hierbij denken aan kapselvorming en slijtage. Er zijn diverse soorten prothesen. De verschillende opties worden uiteraard met u besproken. Evenals de mogelijke gevoelsverandering van de tepel die meestal tijdelijk is. Ook bespreekt de plastisch chirurg met u de invloed van een implantaat op onderzoek van de borst door uzelf en/of door een mammogram (borstfoto) maar ook op borstvoeding. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een borstvergroting, is absolute symmetrie niet te garanderen alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis en aanschaf van een sportBH etc.

 

Opname

De duur van de opname is afhankelijk van oa uw gezondheid, leeftijd en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname echter langer dan een dag. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

De operatie duurt ongeveer 45 minuten. Via een kleine incisie van ongeveer 5 cm wordt een implantaat ingebracht. Meestal wordt de snede in de borstplooi gemaakt. Er zijn alternatieven die helaas wel meer risico met zich meebrengen. Afhankelijk van uw lichaamsbouw en eventueel doorgemaakte zwangerschappen wordt het implantaat voor of achter uw grote borstspier geplaatst. De duur van de opname is afhankelijk van o.a. uw gezondheid, leeftijd en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname echter langer dan een dag. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

Fig. A: Hier ziet u de verschillende snedes die mogelijk zijn, weergegeven.
Fig. A: Hier ziet u de verschillende snedes die mogelijk zijn, weergegeven.
Fig. B: Hier ziet u op dwarsdoorsnede weergegeven als een borstimplantaat voor (links) of achter (rechts) de grote borstspier wordt geplaatst.
Fig. B:Hier ziet u op dwarsdoorsnede weergegeven als een borstimplantaat voor (links) of achter (rechts) de grote borstspier wordt geplaatst.

 
 

Dual plane

Voor het plaatsen van een implantaat bij een borstvergroting zijn meerdere mogelijkheden:

  • onder de klier;  het implantaat ligt dan tussen de grote borstspier en de borstklier. Deze techniek wordt ook wel sub- of retroglandulair genoemd.
  • het implantaat ligt geheel onder de grote borstspier en de omliggende spieren en op de ribbenkast. Deze techniek noemt men sub- of retropectoraal en wordt naar mijn beste weten nog zelden uitgevoerd.
  • en dan een soort mengvorm waarbij het implantaat met de bovenste helft onder de grote borstspier ligt en waarbij de onderste helft onder de borstklier ligt. Deze techniek heet dual-plane.

Welke techniek voor u het beste is, is afhankelijk van uw bouw, de hoeveelheid borstweefsel die aanwezig is en nog een aantal factoren. Het is zeker niet zo dat ofwel dual-plane ofwel retroglandulair altijd het beste is. Voor iedere methode valt wat te zeggen en ook iedere methode heeft zijn specifieke voor- en nadelen.

 

Herstel

Enkele uren na de operatie kunt u meestal naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. De meeste mensen dragen de sportBH gedurende de eerste 2 weken dag en nacht en erna nog 4 weken overdag. Indien u geen drains heeft kunt u vanaf de volgende dag reeds douchen en uw haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander strak en gespannen. Een enkele keer is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer te gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker. In het algemeen adviseren wij de vrouwen met een implantaat regelmatig voor controle terug te komen.

 

Resultaat

Borstvergroting met behulp van implantaten is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie. Een borstvergroting is een zeer persoonlijke keuze die niet altijd door iedereen zal worden begrepen. Het belangrijkste is hoe u er zelf tegenover staat en over denkt.

Fig. C: Borstvergroting voor
Fig. C: Borstvergroting voor
Fig. D: Borstvergroting na
Fig. D: Borstvergroting na
Fig. E: Borstvergroting voor
Fig. E: Borstvergroting voor
Fig. F: Borstvergroting na
Fig. F: Borstvergroting na
Fig. G: Borstvergroting voor
Fig. G: Borstvergroting voor
Fig. H: Borstvergroting na
Fig. H: Borstvergroting na
Fig. I: Borstvergroting voor
Fig. I: Borstvergroting voor
Fig. J: Borstvergroting na
Fig. J: Borstvergroting na

 

Kosten

Deze ingreep wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie onder tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Bekijk hier de chirurgische bijsluiter.

Contact Afspraak maken