010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Borstverkleining

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van een borstverkleining (mammareductie). Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een borstverkleining serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Een borstverkleining is een ingreep waarbij overtollige huid en klier- cq vetweefsel worden verwijderd. Omdat door het gewicht, de gehele borst verzakt is zal de tepel hoger geplaatst worden waarbij indien nodig de tepelhof kan worden verkleind. Het is dus een combinatie van een verkleining en een borstlift. Het resultaat is kleinere, stevigere en beter geproportioneerde borsten. Grote borsten kunnen velerlei klachten veroorzaken: nek- en schouderpijn, smetten en eczeem van de huid, blijvende insnoeringen van de BH-bandjes, mechanische klachten bij sport en niet in de laatste plaats schaamte en allerlei pesterijen. In principe komt iedereen die bovengenoemde klachten meent terug te kunnen voeren op te grote borsten, in aanmerking voor deze operatie. Het moge duidelijk zijn dat een normale lengte/gewichtverhouding tot een fraaier resultaat zal leiden. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een borstverkleining is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een betrouwbare methode met een duurzaam resultaat. Realiseert u zich wel dat iedere borst onder invloed van een zwangerschap, de tijd, zwaartekracht, gewichtschommelingen en veranderingen in uw hormoonhuishouding, kan veranderen. Indien u nog een kinderwens heeft voor de nabije toekomst, kunt u een borstverkleining beter uitstellen tot ruim na de bevalling. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een borstverkleining in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien-vertraagde wondgenezing-overtollige littekenvorming, komen, alhoewel zelden, voor. Daarnaast moeten ook specifiek bij deze operatie-behorende risico’s worden genoemd: mogelijke gevoelsverandering van de tepel, de littekens rond en onder de tepel en zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is. Een eventuele zwangerschap in de toekomst en het geven van borstvoeding komen ook ter sprake.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis, de aanschaf van een sportBH etc.

 

Opname

De duur van de opname is o.a. afhankelijk uw gezondheid en leeftijd en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname langer dan twee dagen. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

In de regel vindt deze operatie onder algehele narcose plaats en duurt ongeveer 1,5 uur. Afhankelijk van de grootte van de borst zijn er twee mogelijkheden: de ‘ankermethode’ en de ‘sleutelgatmethode’. Bij erg grote borsten wordt de eerste methode gebruikt. Via een incisie rond de tepel, naar beneden toe en in de borstplooi (het litteken wordt dus ankervormig) wordt de tepel verplaatst en het overtollige huid-klier- en vetweefsel verwijderd. Bij kleinere borsten is de snede in de borstplooi vaak niet noodzakelijk en resulteert dit in een aanzienlijk korter litteken. Soms wordt overtollig vetweefsel bij de oksels middels liposuctie verwijderd. Er bestaan vele variaties op bovengenoemde combinaties. Een enkele keer is het zelfs mogelijk om een borstverkleining uit te voeren mbv alleen liposuctie. Dan zijn er dus nagenoeg geen littekens. In alle gevallen, behalve na alleen liposuctie, worden drains achter gelaten die meestal enkele dagen later eruit worden gehaald. De hechtingen zijn onderhuids en oplosbaar. Na de operatie worden de borsten verbonden met papieren pleister en een sportBH.
Ankermethode

Fig A
Fig A
Fig B: Na verplaatsing tepel en verwijdering van overtollige borstweefsel en huid.
Fig B: Na verplaatsing tepel en verwijdering van overtollige borstweefsel en huid.
Fig C: Het resultaat
Fig C: Het resultaat

Sleutelgatmethode

Fig D
Fig D
Fig E: Na verplaatsing tepel en verwijdering van overtollige borstweefsel en huid.
Fig E: Na verplaatsing tepel en verwijdering van overtollige borstweefsel en huid.
Fig F: Het resultaat
Fig F: Het resultaat

 

Vertical scar

De term vertical scar verwijst naar het litteken bij een bepaald soort borstverkleinende operatie. Zoals de meeste mensen wel zullen weten wordt er bij een borstverkleining vaak gebruikt gemaakt van een techniek die een ankervormig litteken achterlaat; rond de tepel, verticaal naar beneden naar de borstplooi toe en dan horizontaal in de plooi. Omdat dit een best lang litteken is, is men op zoek gegaan naar operatietechnieken met kortere littekens. De meest gebruikte is de vertical scar (soms ook wel lollipop genoemd). Het litteken is dan rond de tepel en van daaruit verticaal naar beneden.

 

Herstel

Eén á 2 dagen na de operatie kunt u alweer naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U dient een sportBH gedurende de eerste 2 weken dag en nacht te dragen; erna nog 4 weken overdag. Als er weinig drainproductie is kunnen de drains op de dag van het ontslag uit het ziekenhuis worden verwijderd. Soms gaat u met de drains naar huis. Bij de eerste controle na enkele dagen worden verband en drains verwijderd. Nadat de drains en het tape zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander strak en gespannen. Meestal is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u in de eerste en de daaropvolgende weken een aantal maal terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een borstverkleining is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie met een duurzaam resultaat. Houdt u wel voor ogen dat een borst ook na deze ingreep nog altijd kan veranderen onder invloed van de hiervoor genoemde factoren.

Fig G: Voor
Fig G: Voor
Fig H: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig H: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig I: Voor
Fig I: Voor
Fig. J: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. J: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Figuur K. Borstverkleining voor
Figuur K. Borstverkleining voor
Figuur L. Borstverkleining na
Figuur L. Borstverkleining na

 

Kosten

In de regel wordt deze ingreep door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Dit vragen wij, indien u dit wenst, na het consult bij uw verzekeraar aan. Indien zij dit niet vergoeden, zal uw plastisch chirurg u een prijsopgave geven of zie tarieven.

 

Contact & vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Bekijk hier de medische bijsluiter.

Contact Afspraak maken