010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Gynaecomastie

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van correctie van borstvorming bij mannen (gynaecomastie). Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een correctie hiervan serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Tijdens de pubertijd ontwikkelt zich, als gevolg van de toename van hormonen, ook bij mannen de borstklier. Soms kan de borstklier ook pijnlijk zijn. Beide zijn een normaal verschijnsel dat erna weer afneemt. Indien deze mannelijke borstvorming blijft bestaan kan dit een goede indicatie zijn voor een correctie. Schaamte en pesterijen zijn namelijk vaak het gevolg. Ook op hogere leeftijd kan de mannelijke borst in omvang en grootte toenemen en aanleiding zijn voor een correctie. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een correctie van gynaecomastie is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een betrouwbare methode met een duurzaam resultaat. Realiseert u wel dat gewichtsveranderingen en sportactiviteiten het resultaat kunnen doen veranderen. Verder zal de borst niet geheel verdwijnen. Dit is namelijk niet normaal. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een correctie van een gynaecomastie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien-vertraagde wondgenezing-overtollige littekenvorming komen, alhoewel zeer zelden, voor. Daarnaast kunnen ook specifiek bij deze operatie-behorende risico’s voorkomen: een mogelijke gevoelsverandering van de tepel die meestal tijdelijk is en zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is afhankelijk van o.a. uw gezondheid, leeftijd, en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname langer dan een dag. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

In de regel vindt deze operatie onder algehele narcose plaats en duurt ongeveer 1 uur. Via een halvemaansnede aan de onderzijde van de tepelhof wordt een gedeelte van de (overtollige) borstklier verwijderd. Een gedeelte blijft achter omdat anders de over-de-borstspier liggende laag te dun wordt, hetgeen zeer ontsierend is. Indien er een duidelijke overtollige hoeveelheid vet over de gehele borstregio aanwezig is, kan dit worden gereduceerd middels liposculptuur. Zeer zelden kan het, bij ernstige borstvorming, noodzakelijk zijn om overtollige huid te verwijderen. Dit laat uiteraard meer littekens achter. Soms worden drains achter gelaten. Na de operatie worden uw borsten verbonden en als u liposculptuur heeft laten verrichten dient u een elastisch corset te dragen. De hechtingen liggen onderhuids en zijn oplosbaar.

 

Herstel

U kunt dezelfde dag naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U dient iedere dag te douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Indien u liposculptuur van de borstregio heeft laten verrichten dient u het elastische corset 2 weken dag en nacht te dragen; en erna nog 4 weken overdag. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander strak en gespannen. Een enkele keer is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een correctie van een gynaecomastie is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie.

Figuur A. Gynaecomastie voor
Figuur A. Gynaecomastie voor
Figuur B. Gynaecomastie na
Figuur B. Gynaecomastie na
Figuur C. Gynaecomastie voor
Figuur C. Gynaecomastie voor
Figuur D. Gynaecomastie na
Figuur D. Gynaecomastie na

 

Kosten

Deze ingreep wordt soms door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg vraagt dit aan. Indien dit wordt afgekeurd krijgt u een prijsopgave.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken