010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Hals en facelift

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van een hals-facelift (rhytidectomie). Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een hals-facelift serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

 

Bij wie?

Een hals-facelift is een chirurgische ingreep waarbij overtollige huid in het gelaat en hals wordt verwijderd en tevens de onderliggende spierlaag aangespannen en ‘gelift’ wordt. Vaak wordt ook vet middels liposuctie uit de onderkin/hals verwijderd. Hierdoor worden de plooien in het gelaat en de hals minder, ontstaat er een strakkere kaaklijn en een jeugdigere uitstraling zonder dat u er ‘geopereerd’ uit ziet. Vaak wordt een hals-facelift gecombineerd met andere correcties in het gelaat zoals een voorhoofds c.q. wenkbrauwlift, ooglidcorrecties en/of rimpelbehandelingen. Mensen die los in hun vel zitten en waarbij de onderliggende structuren zoals vet en spieren verzakt en verslapt zijn, zijn de ideale kandidaten. Een hals-facelift is geen behandeling voor fijne rimpels en het heeft geen effect op de verouderingsverschijnselen rond de mond, ogen en het voorhoofd. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een hals-facelift draait als het ware de klok een aantal jaren terug doch het verouderingsproces gaat gewoon door. Het biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. Het geeft het uiterlijk, zonder dat het evident is dat er geopereerd is, een jeugdigere en verfrissende blik en uitstraling. U krijgt niet een geheel ander gezicht. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een hals-facelift in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien komen, alhoewel zeer zelden, voor. Een gestoorde wondgenezing doet zich met name voor bij rokers. Beschadiging van de aangezichtszenuw is een extreem zeldzame complicatie en is meestal tijdelijk. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een hals-facelift, is absolute symmetrie niet te garanderen. De littekens, die grotendeels verborgen liggen in het behaarde hoofd en in de huidlijnen c.q. plooien, vervagen zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert. Het gevoel in de huid, m.n. voor het oor, is tijdelijk veranderd.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, stoppen met roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is o.a. afhankelijk van de vorm van anaesthesie, de grootte van de operatie, uw gezondheid en leeftijd. Zelden zal de opname langer dan 1 á 2 dagen zijn. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

In de regel vindt deze operatie onder algehele narcose plaats en duurt, als alleen de hals en het gezicht, worden gedaan ongeveer 1,5 uur. Via een snee, die loopt van de slaap, in de plooi voor het oor en tot het oorlelletje, wordt de huid van het gezicht en de hals losgemaakt. Vervolgens worden de onderliggende spieren aangespannen en eventueel overtollig vet van de onderkin via een kleine snede weggezogen. Hierna wordt overtollige huid verwijderd. Om de huid te hechten worden fijne onderhuidse hechtdraden gebruikt. In alle gevallen worden kleine drains achter gelaten die de volgende dag worden verwijderd alvorens u naar huis gaat.
 

MACS- & S-LIFT

Deze termen verwijzen naar een tweetal manieren om een facelift uit te voeren. Er zijn namelijk vele manieren om een facelift te verrichten. Ruwweg kan men stellen dat de meest eenvoudige de minilift is, vervolgens de S-lift, de MACS-lift, de traditionele facelift en de meest uitgebreide vorm is de hals-facelift. Hoe uitgebreider de operatie hoe effectiever de ingreep. Uiteraard geldt dat ook voor de risico’s, het herstel en de littekens. Met andere woorden de minilift stelt niet zoveel voor maar heeft dan ook een zeer beperkt resultaat. Het andere uiterste, de hals-facelift, kan echter ook vaak ‘teveel’ zijn. Met die gedachte in het achterhoofd zijn een aantal jaren geleden facelift-technieken ontwikkeld die enerzijds effectief maar anderzijds minder uitgebreid en riskant zijn en met kortere littekens. Onder deze zogenoemde ‘short-scar’technieken vallen de MACS- & S-lift. Dus vaak een goed verfrissend effect op het gelaat zonder de lange littekens en de risicos van de hals-facelift. Niet iedere techniek is echter voor iedere patient de juiste. Dit wordt met u besproken.

 

Herstel

De dag na de operatie kunt u meestal naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. Nadat de drains zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en kunt u gewoon uw haren wassen. U moet gedurende een week een speciaal elastisch en drukkend verband dragen. Dit kunt u zelf verwijderen als u gaat douchen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin kan het gelaat en de hals en/of het eromheen gelegen gebied blauw en gezwollen zijn en de huid gevoelloos aanvoelen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Sport is 6 weken verboden. Na 2 weken kunt u weer huidverzorgingsproducten gebruiken en bent u in de regel weer sociaal toonbaar. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. De hechtingen zijn oplosbaar. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een hals-facelift is een goed voorspelbare en dankbare gelaatscorrectie. Het is een zeer persoonlijke keuze die niet altijd door iedereen zal worden begrepen. Het belangrijkste is hoe u er zelf tegenover staat en over denkt.

Figuur A: test adekko test adeko
Figuur A: Voor operatie
Figuur B: 6 weken na hals en facelift
Figuur B: 6 weken na hals en facelift
Figuur C. MACS-lift voor
Figuur C. MACS-lift voor
Figuur D. MACS-lift na
Figuur D. MACS-lift na
Figuur E. MACS-lift voor
Figuur E. MACS-lift voor
Fig. F: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. F: Na.

 

Kosten

Deze ingreep wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken