010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

MACS- & S-LIFT

Deze termen verwijzen naar een tweetal manieren om een facelift uit te voeren. Er zijn namelijk vele manieren om een facelift te verrichten. Ruwweg kan men stellen dat de meest eenvoudige de minilift is, vervolgens de S-lift, de MACS-lift, de traditionele facelift en de meest uitgebreide vorm is de hals-facelift. Hoe uitgebreider de operatie hoe effectiever de ingreep. Uiteraard geldt dat ook voor de risico’s, het herstel en de littekens. Met andere woorden de minilift stelt niet zoveel voor maar heeft dan ook een zeer beperkt resultaat. Het andere uiterste, de hals-facelift, kan echter ook vaak ‘teveel’ zijn. Met die gedachte in het achterhoofd zijn een aantal jaren geleden facelift-technieken ontwikkeld die enerzijds effectief maar anderzijds minder uitgebreid en riskant zijn en met kortere littekens. Onder deze zogenoemde ‘short-scar’technieken vallen de MACS- & S-lift. Dus vaak een goed verfrissend effect op het gelaat zonder de lange littekens en de risicos van de hals-facelift. Niet iedere techniek is echter voor iedere patient de juiste. Dit wordt met u besproken.

Contact Afspraak maken