010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Moedervlekken en Littekens

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van het verwijderen van moedervlekken en littekencorrecties.

Bij wie?

voor het verwijderen van moedervlekken kunnen diverse redenen bestaan. Allereerst kunnen ze ontsierend zijn maar daarnaast ook hinderlijk doordat ze regelmatig beschadigd kunnen worden bijvoorbeeld bij het scheren of door het schuren van kleding. Bovendien kan er een medische reden bestaan als ze veranderen van kleur, grootte en gaan jeuken. In sommige gevallen kunnen littekens verbeterd worden als ze insnoeringen of een indeuking veroorzaken, erg ‘trekken’ of op een ongebruikelijke plaats erg breed zijn geworden. Op een aantal plaatsen op het lichaam, zoals rug en schouders, is dit namelijk onvermijdelijk door de spanning van de huid. Littekencorrecties kunnen dan erg teleurstellend zijn. De lengte van een litteken kan nooit veranderd worden en een litteken zal ook nooit verdwijnen. Hoogstens kunnen wij dit verbeteren zodanig dat het minder opvalt. Een enkele keer is er sprake van overtollige littekenvorming. Dit kunnen we verminderen door inspuitingen met een medicijn en/of het langdurig dragen van siliconenpleisters.

 

Verwachtingen

Als een moedervlek wordt verwijderd ontstaat uiteraard een litteken. Dit is meestal 2 á 3 maal zo lang als dat de moedervlek breed is. Bij een grote, meestal aangeboren, moedervlek kan de lengte van het litteken worden beperkt door deze in 2 of 3 aparte sessies te verwijderen. Ten alle tijde zal worden geprobeerd het litteken zo min mogelijk op te laten vallen door de spanning op de wondranden te verminderen, onderhuids te hechten en de snedes parallel aan de huidlijnen te laten verlopen. Zoals hierboven vermeld, kunnen alleen bepaalde aspecten van een litteken worden gecorrigeerd. U moet niet verwachten dat wij het kunnen laten verdwijnen wel verbeteren.

 

Risico’s

Aan het verwijderen van kleine moedervlekken en beperkte littekencorrecties zitten nagenoeg geen risico’s.

 

Operatie

Vrijwel al deze kleine ingrepen gaan onder locale verdoving en vergen relatief weinig tijd. Indien er aanleiding toe is kan een moedervlek worden opgestuurd voor microscopisch onderzoek. U kunt direct na de ingreep naar huis.

 

Herstel

In het begin kan het gebied rond de wond een beetje blauw verkleurd zijn. Dit trekt vanzelf weg. U kunt direct na de ingreep douchen. Afhankelijk van de grootte en de plaats van de ingreep komt u na enkele dagen tot 2 weken later terug voor het verwijderen van de hechtingen. Als het wondgebied op een plaats zit met veel spanning, zoals schouders en rug, moet u hiermee rekening houden met sporten.

 

Resultaat

Alle littekens zijn enige tijd rood en stug maar met de tijd vervaagt dit vanzelf.

 

Kosten

Deze ingrepen worden niet altijd door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Wij vragen dit voor u aan.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken