010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Ooglidcorrectie

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van een ooglidcorrectie (blepharoplastiek). Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een ooglidcorrectie serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Een ooglidcorrectie is een ingreep waarbij overtollige huid, spier en eventueel vet wordt verwijderd. Het is geen rimpelbehandeling. Regelmatig wordt een ooglidcorrectie gecombineerd met andere verjongende ingrepen in het gelaat zoals face-, voorhoofds- of wenkbrauwlift en rimpelbehandelingen. Hangende oogleden (boven- en onderoogleden) en/of wallen geven u een vermoeide en verouderde indruk en niet zelden wordt dit ten onrechte geassocieerd met een uitbundige levensstijl en/of overmoeidheid. Bovendien kunnen de bovenoogleden uw zicht beperken c.q. verhinderen en resulteren in klachten van vermoeidheid en hoofdpijn. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een ooglidcorrectie biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. Het geeft het uiterlijk, zonder dat het evident is dat er geopereerd is, een verfrissende blik. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een ooglidcorrectie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Sommige ziekten, bv schildklieraandoeningen, kunnen de risico’s doen toenemen. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding en infectie, komen, alhoewel uiterst zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een ooglidcorrectie, is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi komt te liggen. Na een onderooglidcorrectie kan een litteken een enkele keer zodanig ‘trekken’ dat het lid tijdelijk los van de oogbol komt.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

In bijna alle gevallen wordt de ingreep onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en kunt u direct na de ingreep naar huis. Een opname is alleen dan noodzakelijk indien de ooglidcorrectie met grotere ingrepen wordt gecombineerd of op uw verzoek. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Een bovenooglidcorrectie duurt 30 minuten. Een onderooglidcorrectie ongeveer 45 minuten. Na de verdoving wordt overtollige huid, spier en eventueel vet verwijderd. Bij de bovenoogleden gaat dit via een snede in de plooi en bij de onderoogleden via een snede net onder de wimpers. Bij een onderooglidcorrectie wordt het ooglid ook vaak nog ‘gelift’ en vet verplaatst zodat een fraaiere overgang van ooglid naar wang ontstaat. In bepaalde gevallen kan een onderooglidcorrectie van binnenuit, dwz via een sneetje aan de binnenzijde van het ooglid, worden verricht. Dit voorkomt een litteken aan de buitenzijde. Na enkele dagen tot een week worden de hechtingen verwijderd.

Fig. A: Hier ziet u de overtollige huid die bij een boven-& onderooglidcorrectie wordt verwijderd.
Fig. A: Hier ziet u de overtollige huid die bij een boven-& onderooglidcorrectie wordt verwijderd.
Fig. B: Het vet dat of wordt verwijderd of wordt verplaatst.
Fig. B: Het vet dat of wordt verwijderd of wordt verplaatst.
Fig. C: Hier ziet u het resultaat na hechten van de snedes.
Fig. C: Hier ziet u het resultaat na hechten van de snedes.

 

transconjunctivale benadering

Een transconjunctivale benadering verwijst naar een techniek om een onderooglidcorrectie uit te voeren. Meestal maakt men bij een onderooglidcorrectie een incisie net onder de wimpers zodat huid, spier en vet kunnen worden gecorrigeerd. Als er alleen sprake is van wallen agv vetophopingen dan kan slechts worden volstaan met het verwijderen van het uitpuilende vet. Meestal gaat dit dus om jonge mensen waarbij de huid nog strak en elastisch is. In deze gevallen kan de plastisch chirurg er voor kiezen om de incisie niet onder de wimpers te maken maar aan de binnenkant van het ooglid. Zo voorkomt men een litteken aan de buitenkant.

 

Herstel

Na de operatie kunt u meestal direct naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. Indien de ingreep onder algehele narcose heeft plaatsgevonden kunt u pas na enkele uren naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet en de oogleden de eerste dagen moet koelen. De ogen kunnen in het begin irriteren. U mag gewoon douchen en de haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin is het ooglid en/of het eromheen gelegen gebied blauw en gezwollen. Als u boven- en onderoogleden hebt laten behandelen is dit meestal erger. Dit trekt langzaam weg. De littekentjes zijn in het begin nog rood maar vervagen met de tijd. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Sport is 3 weken verboden en het dragen van contactlenzen is de eerste 2 weken vaak lastig en irriterend. Na 10 dagen kunt u weer make-up gebruiken en bent u in de regel sociaal toonbaar. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een ooglidcorrectie is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie die niet alleen een aesthetisch karakter maar ook vaak een functioneel aspect heeft. Het geeft het uiterlijk, zonder dat het evident is dat er geopereerd is, een jeugdigere en verfrissende blik en uitstraling.

Fig. D: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. D: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. E: Bovenooglidcorrectie na
Fig. E: Bovenooglidcorrectie na
Fig. F: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. F: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. G: Bovenooglidcorrectie na
Fig. G: Bovenooglidcorrectie na
Fig. H: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. H: Onderooglidcorrectie voor
Fig. I: Bovenooglidcorrectie na
Fig. I: Onderooglidcorrectie na
Fig. J: Boven- & onder ooglidcorrectie voor
Fig. J: Boven- & onder ooglidcorrectie voor
Fig. K: Boven- & onder ooglidcorrectie na
Fig. K: Boven- & onder ooglidcorrectie voor
Figuur L. Onderooglidcorrectie voor
Figuur L. Onderooglidcorrectie voor
Figuur M. Onderooglidcorrectie na
Figuur M. Onderooglidcorrectie na
Figuur N. Onderooglidcorrectie voor
Figuur N. Onderooglidcorrectie voor
Figuur O. Onderooglidcorrectie na
Figuur O. Onderooglidcorrectie na

 

Kosten

Indien u klachten ondervindt van de bovenoogleden zullen wij dit voor u aanvragen alhoewel de meeste ziektekostenverzekeraars deze correctie niet meer vergoeden. Een onderooglidcorrectie wordt nooit vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken