010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Oorcorrectie

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van een oorcorrectie (otoplastiek). Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een oorcorrectie serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Een oorcorrectie is een ingreep waarbij de stand van het oor veranderd wordt. Meestal gaat het om kinderen of jong volwassennen met afstaande oren. In de regel kan deze correctie vanaf het 4e levensjaar worden verricht. Het oor is dan vrijwel volgroeid en kan dan goed gecorrigeerd worden. Hoe eerder dit gebeurd hoe minder een kind bloot gesteld is aan pesterijen. Verder zijn er diverse andere correcties aan de oren mogelijk o.a aan de grootte van het oor en aan de oorlelletjes.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een oorcorrectie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping, komen, alhoewel uiterst zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een oorcorrectie, is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken dat achter het oor gelegen is, vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi komt te liggen.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, stoppen met roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is o.a. afhankelijk van de vorm van anaesthesie, de grootte van de operatie, uw gezondheid en leeftijd. Zelden zal de opname langer dan een dag zijn. Vanaf het 12e levensjaar kan deze ingreep onder locale verdoving worden uitgevoerd en kunt u zelfs direct na de ingreep naar huis. Dit verschilt uiteraard van kind tot kind.

 

Operatie

Een oorcorrectie duurt totaal ongeveer 30 tot 45 min. Achter het oor wordt een kleine hoeveelheid huid verwijderd. Via deze zelfde snede wordt vervolgens het kraakbeen in de juiste stand gebracht. Met oplosbare hechtingen wordt het oor gehecht. Hierna wordt een flink verband, zoals een ‘tulband’, aangelegd.

Fig. A: Hier ziet u hoe via een snede achter het oor, dit wordt gecorrigeerd.
Fig. A: Hier ziet u hoe via een snede achter het oor, dit wordt gecorrigeerd.
Fig. B: 6 weken na de ingreep.
Fig. B: 6 weken na de ingreep.

 

Herstel

Na de operatie kunt u meestal direct naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. Indien de ingreep onder algehele narcose heeft plaatsgevonden kunt u pas na enkele uren naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u enkele dagen rustig aan doet. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. Verwacht niet meteen een eindresultaat. Bij de eerste controle wordt het verband verwijderd. Vanaf dat moment moet u nog 1 week ‘s nachts een elastische band om de oren dragen en moet u iedere dag gewoon douchen en kunt u de haren wassen. De oren en/of het eromheen gelegen gebied zijn nog enige tijd blauw en gezwollen. Littekens achter de oren hebben de neiging om langer dan op andere plaatsen rood en stug te blijven. Uiteindelijk worden ze altijd huidskleurig en soepel. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Sport is 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 6 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een oorcorrectie is een goed voorspelbare en dankbare ingreep met in het algemeen een blijvend resultaat.

Fig. C: Voor de operatie.
Fig. C: Voor de operatie.
Fig. D: Na de operatie
Fig. D: Na de operatie
Figuur E. Oorcorrectie voor
Figuur E. Oorcorrectie voor
Figuur F. Oorcorrectie na
Figuur F. Oorcorrectie na

 

Kosten

In de regel wordt deze ingreep niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg zal u een prijsopgave geven of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken