010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Tepel- /tepelhofcorrectie

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van een correctie van tepel en tepelhof. Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een dergelijke correctie serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Een aantal aspecten van de tepel en tepelhof kunnen worden gecorrigeerd. De meest voorkomende ingreep aan de tepel is de correctie van een ingetrokken tepel(s). Dit kan ontsierend zijn maar kan ook klachten geven zoals smetten van de huid. Verder kunnen zowel de lengte, ook wel projectie genoemd, als de diameter van de tepel zelf worden verkleind. De diameter van de tepelhof kan ook worden verkleind. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Correcties van tepel en tepelhof bieden, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, zijn deze ingrepen in het algemeen zeer veilig. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding en infectie, komen, alhoewel uiterst zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert. Bij een tepelhofverkleining kan een enkele keer een overtollig litteken ontstaan. Het gevolg voor de gevoeligheid van de tepels en het geven van borstvoeding in de toekomst wordt eveneens met u besproken.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, vervoer naar huis etc.

 

Opname

In bijna alle gevallen wordt de ingreep onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en kunt u direct na de ingreep naar huis. Een opname is alleen dan noodzakelijk indien de correctie met grotere ingrepen wordt gecombineerd of op uw verzoek. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Deze poliklinische ingreep duurt 30 tot 45 minuten. Bij een ingetrokken tepel worden de verkorte melkgangetjes gekliefd en wordt eea zodanig gehecht dat deze niet meer aan elkaar kunnen groeien. Eventueel kan dit ook op uw verzoek worden bewerkstelligd met een piercing. Bij een verkleining van de tepelhof wordt er aan de buitenzijde een reepje huid verwijderd. In alle gevallen wordt er gehecht met oplosbare draadjes.

 

Herstel

Na de operatie kunt u direct naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. Indien de ingreep onder algehele narcose heeft plaatsgevonden kunt u pas na enkele uren naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u de eerste dagen rustig aan doet. U mag gewoon douchen en de haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin is het operatiegebied en/of het eromheen gelegen gebied blauw en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekentjes zijn in het begin nog rood maar vervagen met de tijd. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Bovenstaande correcties zijn goed voorspelbare en zeer dankbare operaties.

 

Kosten

Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt deze ingrepen niet. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken