010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Verandert het gevoel van de tepel na een prothesewissel?

Na een prothesewissel kan dit een enkele keer tijdelijk veranderen. Het kan dan meer of minder worden. Meestal blijft het echter onveranderd. Doet zich dit wel voor dan herstelt zich dit binnen enkele weken tot maanden. Een permanente gevoelsverandering is zeldzaam. Als bij het definitief verwijderen van de prothesen ook de tepel verplaatst wordt, zullen in principe ook huidzenuwen doorgesneden die de tepel (gedeeltelijk) van gevoel voorzien. Dit zal in een groot aantal gevallen leiden tot een gevoelsverandering, die overigens meestal tijdelijk is. Na enkele weken tot maanden zal het gevoel zich herstellen. Een klein percentage houdt een permanente gevoelsverandering.

Contact Afspraak maken