010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Voorhoofd- /Wenkbrauwlift

In deze paragraaf willen wij u informeren over de verschillende aspecten van een wenkbrauw- en voorhoofdslift. Het zal niet alle vragen beantwoorden omdat veel afhankelijk is van de individuele patient en de plastisch chirurg zelf. Indien u een wenkbrauw- of voorhoofdslift serieus overweegt, is een consult bij de plastisch chirurg dan ook de volgende logische stap. Uw wensen en verwachtingen worden dan besproken en u krijgt gedetailleerde informatie (ook op papier) over deze ingreep en het verloop ervan.

Bij wie?

Een wenkbrauw- of voorhoofdslift is een ingreep waarbij meestal de buitenste helften van de wenkbrauwen en het voorhoofd worden ‘gelift’. In de regel gebeurt dit via enkele korte sneden aan de rand van de behaarde hoofdhuid. De laagstand van de wenkbrauwen wordt hiermee opgeheven en ze hebben hiermee ook minder de neiging om te zakken. Het gaat meestal om maximaal 5 mm. Fijne rimpeltjes blijven echter aanwezig. De wenkbrauwen kunnen ook ‘gelift’ worden via een kleine snede in een rimpel cq plooi van het voorhoofd of via de snede van een ooglidcorrectie. Het ‘liftende’ effect is dan echter minder dan bij een voorhoofdslift. De juiste keuze wordt in overleg met u gemaakt. Een wenkbrauw- of voorhoofdslift wordt eigenlijk altijd in combinatie met een ooglidcorrectie uitgevoerd. Regelmatig wordt het ook gecombineerd met andere verjongende ingrepen in het gelaat zoals een hals- en facelift en rimpelbehandelingen. Hangende wenkbrauwen, vaak in combinatie met oogleden, kunnen u een vermoeide en verouderde indruk geven. Bovendien kunnen hangende wenkbrauwen, zeker in combinatie met hangende oogleden, uw zicht beperken c.q. verhinderen. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een wenkbrauw- of voorhoofdslift biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. Het geeft het uiterlijk, zonder dat het evident is dat er geopereerd is, een verfrissende blik. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een wenkbrauw- of voorhoofdslift in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien, komen, alhoewel zeer zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een wenkbrauw- of voorhoofdslift, is absolute symmetrie niet te garanderen. De littekens vervagen zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert. Soms is het gevoel in de hoofdhuid tijdelijk veranderd evenals het vermogen om de wenkbrauwen en/of het voorhoofd te fronsen.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is oa afhankelijk van de vorm van anaesthesie, uw gezondheid en leeftijd. Deze ingreep wordt meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en u kunt direct erna naar huis. Indien gewenst kan het onder narcose en dan verblijft u dus enkele uren in het ziekenhuis. De wenkbrauwlift via een ooglidcorrectie wordt uiteraard altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. U moet zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Via enkele kleine sneden in de behaarde hoofdhuid worden de wenkbrauwen en het voorhoofd losgemaakt en ‘gelift’. Bij mannen met (beginnende) kaalheid kan een beperkte wenkbrauwlift via het sneetje van een ooglidcorrectie worden uitgevoerd. Dit voorkomt dus littekens op een kalend voorhoofd.
 

ENDOSCOPISCHE VOORHOOFDS- & WENKBRAUWLIFT

Endoscopisch wil zeggen mbv een camera via een paar kleine incisies een operatie uitvoeren. Zo’n 20 jaar geleden is deze techniek ook ontwikkeld om het voorhoofd cq de wenkbrauwen te liften. Via een 5-tal kleine incisies net achter de haarlijn wordt een dunne camera ingebracht en de huid losgemaakt. Na het liften wordt de huid meestal verankerd cq gefixeerd met schroefjes. Ivm soms tegenvallende cq beperkte resultaten heeft deze techniek aan populariteit onder plastisch chirurgen ingeboet.

 

Herstel

Een aantal uren na de operatie kunt u meestal naar huis tenzij het onder plaatselijke verdoving heeft plaats gevonden. Dan kunt u direct naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin is het voorhoofd en/of het eromheen gelegen gebied blauw en gezwollen. Als u de boven- en onderoogleden tegelijkertijd heeft laten behandelen is dit meestal erger. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige tijd rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Sport is 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een wenkbrauw- of voorhoofdslift is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie die niet alleen een aesthetisch karakter heeft maar ook vaak een functioneel aspect als de wenkbrauwen/oogleden het zicht belemmeren.

Fig. A: Wenkbrauwlift
Fig. A: Wenkbrauwlift
Fig. B: 6 weken na de ingreep
Fig. B: 6 weken na de ingreep

 

Kosten

In de regel vergoedt uw ziektekostenverzekeraar deze ingreep niet. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Contact Afspraak maken