010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Welkom op de Blécourt

Op deze website worden de verschillende aspecten van de aesthetische/cosmetische chirurgie behandeld: de mogelijkheden, de voor- en nadelen, de operatie en de periode erna.

 

Het is niet het doel van deze website om u volledig op een operatie voor te bereiden, maar moet meer worden gezien als een bron van algemene informatie. Informatie die specifiek op u van toepassing is, kan uiteraard alleen tijdens een consult worden gegeven. Er zijn namelijk veel meer factoren die bepalen of een operatieve correctie bij u wel de juiste oplossing is en/of mogelijk is. Met andere woorden, het besluit voor een operatie kan niet uitsluitend op basis van deze website worden genomen.

 

Waarom deze website?

Deze website is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de informatie omtrent cosmetische chirurgie en de diverse (on)mogelijkheden. Er blijkt namelijk een duidelijk verband te bestaan tussen de kwantiteit en kwaliteit van de informatie voor de operatie en de mate van tevredenheid met het verkregen resultaat na de operatie.

 

Of u tevreden bent hangt vooral af van het feit of uw verwachtingen ten aanzien van het resultaat zijn waargemaakt. Met andere woorden: als er op welke manier dan ook een discrepantie bestaat tussen wat u verwacht van een operatie en wat de plastisch chirurg voor u kan doen, is de kans groot dat u niet tevreden zult zijn.

 

Enerzijds kan het zijn dat het u allemaal te mooi en makkelijk is voorgespiegeld anderzijds kunnen uw verwachtingen misschien wel erg hooggespannen zijn. Het gaat dus allemaal om een reëel verwachtingspatroon. Het verstrekken van juiste informatie is dus van essentieel belang en deze website is hier een onderdeel van.

 

Een consult

Heeft U na het lezen van deze website of een onderdeel ervan nog vragen of behoefte aan meer gedetailleerde informatie betreffende één van de aesthetische correcties, neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of maak een afspraak voor een consult. Dit is mogelijk in het Vlietlandziekenhuis te Vlaardingen of via de webagenda.

 

Indien u een operatieve correctie serieus overweegt, is een consult namelijk een essentieel onderdeel van de gehele behandeling. Tijdens dit consult kunt u uw probleem en uw wensen kenbaar maken en uw vragen stellen. Wij zullen op onze beurt naar uw wensen luisteren, een inventarisatie van uw algehele gezondheidstoestand trachten te maken en u vertellen wat in uw geval wel en niet mogelijk is. De operatie, de soort verdoving c.q. narcose, de mogelijke verbeteringen maar ook de risico’s zullen met u besproken worden.

 

Misschien vindt u het erg voor de hand liggend wat voor u het probleem is. Toch is het erg belangrijk dat u precies onder woorden weet te brengen wat u storend vindt en/of veranderd zou willen hebben. Soms kunnen fotos behulpzaam zijn om één en ander duidelijk te maken. Wij maken ook regelmatig gebruik van fotomateriaal om u de veranderingen te laten zien die u kunt verwachten. Bedenk echter wel dat foto’s slechts een leidraad zijn en dat plastische chirurgie u geen identiek resultaat kan geven. Niemand is nu eenmaal hetzelfde en het geeft u slechts een idee over de chirurgische mogelijkheden. Op deze foto’s zullen wij u ook op onvolkomenheden wijzen zoals littekens en een mogelijke kleine asymmetrie.

 

Tijdens dit consult komen, in min of meer dezelfde volgorde als op deze website, de verschillende aspecten van een operatie aan bod. Er wordt nu dieper op ingegaan en het is dan ook meestal raadzaam om iemand mee te nemen. U krijgt namelijk veel informatie en twee personen onthouden nu eenmaal meer dan één. Aan het eind van het consult krijgt u ook deze informatie op schrift mee naar huis. U kunt één en ander dan nog eens rustig thuis doorlezen. Bij onduidelijkheden en/of vragen is een 2e consult geboden. Noteer al uw vragen omdat veel mensen deze vergeten op het moment dat ze in de spreekkamer zitten. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van wat u van de operatie mag verwachten en dit ook begrijpt. Aan het eind van het 1e of misschien 2e consult moet het behandelingsplan, met zijn voor en tegens, u volledig duidelijk zijn.

 

Een enkele keer is een operatie niet mogelijk. Soms simpelweg omdat het gewoon technisch niet haalbaar is. Ook onze mogelijkheden en technische deskundigheid zijn begrensd. Aan de andere kant kan de te verwachten verbetering soms zo gering zijn dat dit niet opweegt tegen de risico’s en het ongemak. Of uw gezondheidstoestand staat een operatie niet toe.

 

Voor het eerste consult krijgt u een rekening van het ziekenhuis. De hoogte van het tarief wordt jaarlijks aangepast. Voor deze kosten wordt u ingeschreven, krijgt u een advies, wordt er een dossier aangemaakt, krijgt u informatie op papier mee, wordt er een brief naar uw huisarts gestuurd en, indien mogelijk, een machtiging bij uw ziektekostenverzekeraar aangevraagd. Soms kunt u deze kosten bij uw ziektekostenverzekeraar declareren. Dit hangt ondermeer af van uw polis en uw eigen risico. Verder staan deze kosten los van het tarief van een eventuele ingreep.

 

Een groot aantal ingrepen wordt vergoed door uw zorgverzekering als er een medische noodzaak voor is en een ingreep de best passende behandeling is. Dit is vastgelegd in de zorgverzekeringswet. Voor deze ingrepen zijn de prijzen (DBC-tarieven) in heel Nederland gelijk. Jaarlijks stelt de NZa al deze zogenaamde DBC-tarieven in de gezondheidszorg op. Het maakt niet uit of u zich hiervoor in een privékliniek of in een ziekenhuis laat behandelen. De zorgaanbieder handelt de kosten direct af met uw zorgverzekeraar.

 

Niet alle ingrepen worden door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Het gaat dan om ingrepen zonder een medische noodzaak. Soms is er wel een gedeeltelijke vergoeding mogelijk, bijvoorbeeld als u een aanvullende verzekering hebt. Ook voor deze ingrepen worden tarieven vastgesteld, maar deze zijn niet bindend. Dit betekent dat elk ziekenhuis, behandelcentrum, specialist of privékliniek zelf een eigen tarief mag rekenen voor deze behandeling. De tarieven voor deze behandelingen kunnen flink verschillen. Als uw ingreep niet wordt vergoed door uw (aanvullende) ziektekostenverzekering, dan kan het dus lonen om rond te kijken en prijzen van verschillende aanbieders te vergelijken. Let hierbij niet alleen op de prijs, maar ook op de kwaliteit van de zorg!

 

Soms wordt een ingreep vergoed door uw ziektekostenverzekeraar maar heeft u te maken met een eigen risico. Dit eigen risico wordt verrekend met het DBC-tarief. Hoe hoog dit eigen risico is, hangt af van uw verzekeraar en de door u met hen gemaakte afspraken. Ondanks de goedkeuring van uw verzekeraar krijgt u dus in dit geval te maken met kosten. Een andere mogelijkheid is dat uw verzekeraar u een bepaald bedrag voor een cosmetische ingreep ‘geeft’. Er is dan sprake van een gedeeltelijke vergoeding van het DBC-tarief. In dit geval krijgt u dus ook te maken met kosten.

 

Plastische chirurgie

Zoals U wellicht weet, bestaat de plastische chirurgie uit verschillende subspecialismen. Ruwweg kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden: reconstructieve chirurgie, handchirurgie en aesthetische/ cosmetische chirurgie. Tijdens de opleiding tot plastisch chirurg komen alle onderdelen uiteraard aan de orde.

 

Bij reconstructieve chirurgie staat herstel van vorm en functie voorop. Vorm en functie die vanaf de geboorte nooit aanwezig zijn geweest of die verloren zijn gegaan na een ongeluk of ziekte. Denk bijvoorbeeld aan: een gespleten lip of verhemelte, een brandwond en een borstreconstructie na een borstamputatie ivm borstkanker.

 

De handchirurgie omvat alle aangeboren en op latere leeftijd verworven afwijkingen en/of ziekten van de pols, hand en/of vingers. Dit kan uiteenlopen van een extra vingertje bij een pasgeborene tot het vervangen van gewrichten van vingers bij een persoon die aan reuma lijdt.

 

Bij de aesthetische of cosmetische chirurgie staat verbetering van het uiterlijk voorop. Vaak gaat het hierbij om het verwijderen c.q. verminderen van de verschijnselen ontstaan tengevolge van veroudering. Maar ook zoals deze kunnen ontstaan na een zwangerschap en gewichtsveranderingen.

 

U zult begrijpen dat het niet mogelijk is om al deze verschillende facetten van de plastische chirurgie te beheersen. De meeste plastisch chirurgen hebben zich dan ook toegelegd op kleinere gebieden binnen dit specialisme zodat meer ervaring in dit onderdeel kan worden opgebouwd. Alhoewel het vak dan niet meer in de volle breedte wordt uitgeoefend, komt deze specialisatie meestal ten goede aan de vakbekwaamheid van de plastisch chirurg en de kwaliteit van de geleverde zorg.