010-893 93 93

info@blecourt.nl

Vlietland Ziekenhuis

Zijn er risicos aan een prothesewissel verbonden?

Ja. Hiervoor verwijs ik u naar het hoofdstukje ‘Behandelingen’. Realiseert u zich wel dat alle complicaties die zich bij een borstvergroting kunnen voordoen ook bij deze ingreep kunnen voorkomen en helaas frequenter.

Contact Afspraak maken