Categorie archief: algemeen

Wat is bij de kosten inbegrepen?

Bij de kosten van de behandeling zijn inbegrepen: de ingreep zelf, de overeengekomen opnameduur als de ingreep onder algehele narcose plaatsvindt en de controles na de operatie. Onder de ingreep vallen uiteraard de huur van de operatiekamer, de gebruikte materialen inclusief eventuele borstimplantaten, de honoraria van de plastisch chirurg en een eventueel noodzakelijk anesthesist indien de operatie onder algehele narcose plaatsvindt. Voor eventuele nacorrecties of de behandeling van complicaties wordt geen honorarium in rekening gebracht. Het aan de operatie voorafgaande 1e consult wordt u separaat door het ziekenhuis in rekening gebracht.

Is een operatie wel verstandig als ik nog wil afvallen of een kinderwens heb?

Uiteraard is het onverstandig om een vrijwillige ingreep te ondergaan als u mogelijkerwijs zwanger bent. Probeer dit te allen tijde te vermijden. Cosmetische chirurgie is mogelijk voor een zwangerschap. Realiseert u zich wel dat het lichaam altijd verandert na een zwangerschap. De enige ingreep die u echt beter kunt uitstellen tot na een zwangerschap is een buikwandcorrectie. Als u van plan bent om nog af te vallen dan is het beter om dit voor een ingreep te doen. Dit komt het cosmetische resultaat ten goede en verkleint de risico’s. Streef naar een gewicht waarvan u verwacht dat u dit redelijkerwijs kunt handhaven.