Categorie archief: Lichaam

Categorie kleur: blue

Liposculptuur

Liposuctie of liposculptuur is een techniek om de contouren van het lichaam te verbeteren. Het moet niet worden gezien als de oplossing voor gewichtsvermindering maar als een methode om met name plaatselijke en ongewenste vetophopingen, die niet of slecht met dieet en/of sport verdwijnen, te verwijderen. En het is evenmin een methode om een strakke en gladde huid te krijgen. Een slappe huid die cellulitis (sinasappelhuid) vertoont verbetert niet. In sommige gevallen kan de huid zelfs te slap zijn voor liposuctie en zal overtollige huid chirurgisch moeten worden verwijderd. De beste kandidaten voor liposuctie hebben dan ook een relatief normale lengte/gewicht-verhouding met locale vetophopingen. De meest voorkomende plaatsen zijn heupen, billen, buik, maag, bovenbenen, knieen en onderkin. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Liposuctie biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. De locale vetophopingen zullen verminderen c.q. verdwijnen en daardoor zullen de verhoudingen verbeteren. Verwacht geen perfectie en wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is liposuctie in het algemeen een zeer veilige en dankbare ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden m.n. als te grote gebieden in één keer worden behandeld en/of als de behandeling wordt gecombineerd met andere (aesthetische) correcties. Het lijkt erg aantrekkelijk om, als u toch eenmaal behandeld wordt, meerdere localisaties te laten behandelen. De ervaring leert dat op een gegeven moment een bepaalde drempel als het ware wordt gepasseerd en de kans op complicaties sterk kunnen toenemen terwijl liposuctie juist erg veilig is. Algemene operatierisicos, zoals infectie-vochtophoping-tromboembolien, komen, alhoewel zeer zelden, voor. Vaak wordt een tijdelijk gestoord gevoel in de huid waargenomen. Uiteraard komen er enkele kleine littekens, meestal verborgen in een lichaamsplooi. Een enkele keer kan een asymmetrisch resultaat of een oneffenheid een 2e correctie nodig maken.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, de aanschaf van speciale drukkleding, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is o.a. afhankelijk van de vorm van anaesthesie (verdoving), de grootte van de operatie, uw gezondheid en leeftijd. Zelden is de opname langer dan een dag. Indien uitgevoerd onder locaal anaesthesie, kunt u zelfs direct na de ingreep naar huis. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Herstel

U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. De eerste 12 uur kan er veel (bloederig) wondvocht uit de wondjes komen. U moet hier rekening mee houden wat betreft kleding en beddengoed. Na de eerste nacht moet u iedere dag douchen en kunt u gewoon uw haren wassen. Gedurende 6 weken moet u de drukkleding dragen om de huid en het onderliggende weefsel goed te laten genezen. Deze drukkleding mag alleen uit als u doucht. De eerste 2 weken dag en nacht en erna nog 4 weken overdag. Omdat het gevoel van de huid gestoord is wordt het dragen van deze kleding vaak als prettig en als steun ervaren. Verwacht niet meteen een eindresultaat. Dit laat enige tijd op zich wachten. De eerste weken is het behandelde en eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg alhoewel vocht vaak langer aanwezig blijft. Af en toe kan er op enkele plaatsen een harde en gevoelige plek ontstaan. Dit verdwijnt vanzelf. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. Als de huid erg droog wordt dan mag u iedere vochtinbrengende creme gebruiken die u prettig vindt. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na één week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker. Lymfdrainage door een huidtherapeute kan het herstel bespoedigen.

 

Resultaat

Zoals reeds gezegd, laat het eindresultaat enige tijd op zich wachten. Dit neemt echter niet weg dat het al na 6 weken voor iedereen erg duidelijk is dat er vet is weggehaald. Men merkt dit meestal aan de kleding die ruimer zit. Liposuctie is een zeer effectieve methode om de contouren van het lichaam te verbeteren. Mits u op uw gewicht let, kunnen de resultaten permanent zijn. Komt u toch aan in gewicht dan is er wel een meer gelijke verdeling dan voor de liposuctie.

Fig B: Onderbuik na
Fig B: Onderbuik na
Fig a: Onderbuik voor
Fig a: Onderbuik voor
Fig C: Heupen voor
Fig C: Heupen voor
Fig D: Heupen na
Fig D: Heupen na

 

Kosten

Deze ingreep wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie tarieven.

 

Contact & vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Buikwandcorrectie

Bij wie?

Een buikwandcorrectie is een chirurgische ingreep waarbij overtollige huid & vet van de buik wordt verwijderd. Meestal worden de buikspieren, die na een zwangerschap vrijwel altijd uitgerekt zijn, gecorrigeerd zodat deze strakker staan. Regelmatig wordt deze ingreep gecombineerd met liposuctie van de flanken om een fraaier taille te verkrijgen. Een kleinere variant, de zogenaamde mini-abdominoplastiek, is, in combinatie met liposuctie, soms ook een prima oplossing. Bij sommige mensen is er sprake van fors overgewicht met daarbij een overhangend gedeelte van de onderbuik, een zogenaamd vetschort. Hierbij kan een vetschortoperatie, waarbij alleen dit overhangende gedeelte wordt verwijderd, een uitkomst bieden. Deze ingreep (de vetschortreductie) heeft eigenlijk altijd een functioneel karakter en niet zozeer aesthetisch. Er zijn dus diverse mogelijkheden. Mensen met locale vetophopingen in boven- & onderbuik met daarbij een losse en uitgerekte huid van met name de onderbuik, welke niet goed reageren op dieet en/of oefeningen, zijn bij uitstek geschikte kandidaten. Meestal betreft het hier vrouwen na één of meerdere zwangerschappen. Het moet niet worden gezien als de oplossing voor gewichtsvermindering maar als een methode om de contouren van het lichaam te verbeteren. Indien u van plan bent om af te vallen is dit verstandig om dit voor de ingreep te doen en als u nog een volgende zwangerschap overweegt kunt u een buikwandcorrectie beter uitstellen tot erna. Hoe beter de lengte/gewicht-verhouding hoe fraaier het resultaat zal zijn en hoe kleiner de risico’s zullen zijn. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een buikwandcorrectie biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. U zult het verschil zeer duidelijk merken. Realiseert u zich wel dat de buik onder invloed van een zwangerschap, de tijd, zwaartekracht, gewichtschommelingen en veranderingen in uw hormoonhuishouding, kan veranderen. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een buikwandcorrectie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien, weefselversterf en een vertraagde wondgenezing kunnen, alhoewel zeer zelden, optreden. Verder is er uiteraard een relatief lang litteken, verlopend van heup tot heup, en meestal rond de navel die beiden met de tijd wel vervagen en huidskleurig worden.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, stoppen met roken, hulp voor thuis na de ingreep en de aanschaf van drukkleding etc.

 

Opname

De duur van de opname is meestal 2 dagen en is o.a. afhankelijk van de grootte van de operatie, eventueel tegelijkertijd uitgevoerde operaties, uw gezondheid en leeftijd. Bij terugkeer naar huis moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Een buikwandcorrectie zelf duurt ongeveer 1,5 á 2 uur. Via een incisie (snede) van heup tot heup, verlopend in de bikinilijn, wordt de buikhuid los gemaakt. Tevens wordt de navel losgemaakt. Het overschot aan huid- en vetweefsel wordt verwijderd en de spieren worden strakker gezet. Bij een mini-abdominoplastiek en vetschortoperatie wordt dit laatste niet gedaan, evenmin het losmaken van de navel. Indien gewenst wordt een liposuctie van de flanken uitgevoerd. In alle gevallen worden drains achter gelaten die meestal enkele dagen later eruit worden gehaald. Meestal gaat u eerder naar huis dan dat de drains eruit kunnen. De hechtingen zijn onderhuids en oplosbaar.

Fig. A: Hier ziet u de sneden die bij een volledige buikwandcorrectie worden gemaakt.
Fig. A: Hier ziet u de sneden die bij een volledige buikwandcorrectie worden gemaakt.
Fig. B: Hier ziet u schematisch weergegeven hoe de rechte buikspieren strakker naar elkaar toe worden gehecht.
Fig. B: Hier ziet u schematisch weergegeven hoe de rechte buikspieren strakker naar elkaar toe worden gehecht.
Fig. C: Hier ziet u de littekens zoals deze aan het eind van de operatie zullen zijn.
Fig. C: Hier ziet u de littekens zoals deze aan het eind van de operatie zullen zijn.

 
 

RECTUSDIASTASE

Een rectusdiastase is de ruimte die is ontstaan tussen de twee rechte buikspieren als gevolg van één of meerdere doorgemaakte zwangerschappen. De rechte buikspieren (de rectusspieren) zitten dan niet meer op hun plaats waardoor de inhoud van de buik groter is geworden. Ook al doet u 1000 situps per dag, zal dit niet beter worden. Uw spieren worden wel sterker maar gaan niet terug naar hun originele plaats. Door deze diastase is uw buik dus vaak boller zeker ‘s avonds na het eten en verliest u ook vaak taille. Een diastase kan alleen operatief worden verholpen ten tijde van een buikwandcorrectie.

 

Herstel

nkele dagen na de operatie kunt u alweer naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U gaat vrijwel altijd met de drains naar huis. Bij de eerste controle na enkele dagen worden verband en drains verwijderd. Hierna moet u iedere dag douchen en kunt u gewoon uw haren wassen. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U zult speciale drukkleding cq een corset moeten dragen: 2 weken dag en nacht en erna nog 4 weken overdag. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander strak en gespannen. Meestal is de buik en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen en gevoelloos. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport en het tillen van zware dingen zijn echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u in de eerste en de daaropvolgende weken een aantal maal terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een buikwandcorrectie is een goed voorspelbare en dankbare operatie met een duurzaam resultaat. Houdt u wel voor ogen dat de buik ook na deze ingreep nog altijd kan veranderen onder invloed van de hiervoor genoemde factoren.

Fig. D: Zijaanzicht voor operatie
Fig. D: Zijaanzicht voor operatie
Fig. E: Buikwandcorrectie na: de littekens zullen verder vervagen (richting huidskleur).
Fig. E: Buikwandcorrectie na: de littekens zullen verder vervagen (richting huidskleur).
Figuur F. Buikwandcorrectie voor
Figuur F. Buikwandcorrectie voor
Figuur G. Buikwandcorrectie na
Figuur G. Buikwandcorrectie na
Figuur H. Buikwandcorrectie voor
Figuur H. Buikwandcorrectie voor
Figuur I. Buikwandcorrectie na
Figuur I. Buikwandcorrectie na

 

Kosten

In de regel wordt deze ingreep niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.