Categorie archief: Diversen

Categorie kleur: blue

Moedervlekken en Littekens

Bij wie?

voor het verwijderen van moedervlekken kunnen diverse redenen bestaan. Allereerst kunnen ze ontsierend zijn maar daarnaast ook hinderlijk doordat ze regelmatig beschadigd kunnen worden bijvoorbeeld bij het scheren of door het schuren van kleding. Bovendien kan er een medische reden bestaan als ze veranderen van kleur, grootte en gaan jeuken. In sommige gevallen kunnen littekens verbeterd worden als ze insnoeringen of een indeuking veroorzaken, erg ‘trekken’ of op een ongebruikelijke plaats erg breed zijn geworden. Op een aantal plaatsen op het lichaam, zoals rug en schouders, is dit namelijk onvermijdelijk door de spanning van de huid. Littekencorrecties kunnen dan erg teleurstellend zijn. De lengte van een litteken kan nooit veranderd worden en een litteken zal ook nooit verdwijnen. Hoogstens kunnen wij dit verbeteren zodanig dat het minder opvalt. Een enkele keer is er sprake van overtollige littekenvorming. Dit kunnen we verminderen door inspuitingen met een medicijn en/of het langdurig dragen van siliconenpleisters.

 

Verwachtingen

Als een moedervlek wordt verwijderd ontstaat uiteraard een litteken. Dit is meestal 2 á 3 maal zo lang als dat de moedervlek breed is. Bij een grote, meestal aangeboren, moedervlek kan de lengte van het litteken worden beperkt door deze in 2 of 3 aparte sessies te verwijderen. Ten alle tijde zal worden geprobeerd het litteken zo min mogelijk op te laten vallen door de spanning op de wondranden te verminderen, onderhuids te hechten en de snedes parallel aan de huidlijnen te laten verlopen. Zoals hierboven vermeld, kunnen alleen bepaalde aspecten van een litteken worden gecorrigeerd. U moet niet verwachten dat wij het kunnen laten verdwijnen wel verbeteren.

 

Risico’s

Aan het verwijderen van kleine moedervlekken en beperkte littekencorrecties zitten nagenoeg geen risico’s.

 

Operatie

Vrijwel al deze kleine ingrepen gaan onder locale verdoving en vergen relatief weinig tijd. Indien er aanleiding toe is kan een moedervlek worden opgestuurd voor microscopisch onderzoek. U kunt direct na de ingreep naar huis.

 

Herstel

In het begin kan het gebied rond de wond een beetje blauw verkleurd zijn. Dit trekt vanzelf weg. U kunt direct na de ingreep douchen. Afhankelijk van de grootte en de plaats van de ingreep komt u na enkele dagen tot 2 weken later terug voor het verwijderen van de hechtingen. Als het wondgebied op een plaats zit met veel spanning, zoals schouders en rug, moet u hiermee rekening houden met sporten.

 

Resultaat

Alle littekens zijn enige tijd rood en stug maar met de tijd vervaagt dit vanzelf.

 

Kosten

Deze ingrepen worden niet altijd door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Wij vragen dit voor u aan.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Schaamlip verkleining

Bij wie?

Een schaamlipverkleining is een chirurgische ingreep waarbij overtollig weefsel c.q. slijmvlies van de kleine (binnenste) schaamlippen wordt verwijderd. Schaamlippen kunnen soms namelijk door hun grootte klachten geven. Denkt u hierbij aan mechanische klachten bij sporten, fietsen, geslachtsgemeenschap en het dragen van strakke kleding. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze ingreep.

 

Verwachtingen

Een schaamlipverkleining is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een snelle en betrouwbare methode met een duurzaam resultaat.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een schaamlipverkleining in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie, komen, alhoewel zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een schaamlipverkleining meestal, is absolute symmetrie niet te garanderen alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak ook niet symmetrisch is.

 

Vorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, vervoer naar huis etc.

 

Opname

Meestal kan deze ingreep onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Op uw verzoek kan het ook onder algehele narcose. Het betreft dan een dagopname. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Na verdoving middels een aantal kleine prikjes, wordt het teveel aan weefsel verwijderd. Hierna wordt het gehecht. De hechtingen zijn oplosbaar.

 

Herstel

U kunt direct naar huis tenzij het onder algehele narcose is gedaan. Dan kunt u pas enkele uren na de operatie naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U kunt gewoon douchen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander soms strak en gespannen. En een enkele keer is de schaamlip en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. Van de littekens zult u zelden last hebben. Over het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Als u toch pijn heeft is deze prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden Sport is echter 4 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een schaamlipverkleining is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie. Veelal bent u direct van uw klachten af.

 

Kosten

Deze ingreep wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie onder tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.