Categorie archief: Gelaat

Categorie kleur: blue

Oorcorrectie

Bij wie?

Een oorcorrectie is een ingreep waarbij de stand van het oor veranderd wordt. Meestal gaat het om kinderen of jong volwassennen met afstaande oren. In de regel kan deze correctie vanaf het 4e levensjaar worden verricht. Het oor is dan vrijwel volgroeid en kan dan goed gecorrigeerd worden. Hoe eerder dit gebeurd hoe minder een kind bloot gesteld is aan pesterijen. Verder zijn er diverse andere correcties aan de oren mogelijk o.a aan de grootte van het oor en aan de oorlelletjes.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een oorcorrectie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping, komen, alhoewel uiterst zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een oorcorrectie, is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken dat achter het oor gelegen is, vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi komt te liggen.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, stoppen met roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is o.a. afhankelijk van de vorm van anaesthesie, de grootte van de operatie, uw gezondheid en leeftijd. Zelden zal de opname langer dan een dag zijn. Vanaf het 12e levensjaar kan deze ingreep onder locale verdoving worden uitgevoerd en kunt u zelfs direct na de ingreep naar huis. Dit verschilt uiteraard van kind tot kind.

 

Operatie

Een oorcorrectie duurt totaal ongeveer 30 tot 45 min. Achter het oor wordt een kleine hoeveelheid huid verwijderd. Via deze zelfde snede wordt vervolgens het kraakbeen in de juiste stand gebracht. Met oplosbare hechtingen wordt het oor gehecht. Hierna wordt een flink verband, zoals een ‘tulband’, aangelegd.

Fig. A: Hier ziet u hoe via een snede achter het oor, dit wordt gecorrigeerd.
Fig. A: Hier ziet u hoe via een snede achter het oor, dit wordt gecorrigeerd.
Fig. B: 6 weken na de ingreep.
Fig. B: 6 weken na de ingreep.

 

Herstel

Na de operatie kunt u meestal direct naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. Indien de ingreep onder algehele narcose heeft plaatsgevonden kunt u pas na enkele uren naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u enkele dagen rustig aan doet. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. Verwacht niet meteen een eindresultaat. Bij de eerste controle wordt het verband verwijderd. Vanaf dat moment moet u nog 1 week ‘s nachts een elastische band om de oren dragen en moet u iedere dag gewoon douchen en kunt u de haren wassen. De oren en/of het eromheen gelegen gebied zijn nog enige tijd blauw en gezwollen. Littekens achter de oren hebben de neiging om langer dan op andere plaatsen rood en stug te blijven. Uiteindelijk worden ze altijd huidskleurig en soepel. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Sport is 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 6 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een oorcorrectie is een goed voorspelbare en dankbare ingreep met in het algemeen een blijvend resultaat.

Fig. C: Voor de operatie.
Fig. C: Voor de operatie.
Fig. D: Na de operatie
Fig. D: Na de operatie
Figuur E. Oorcorrectie voor
Figuur E. Oorcorrectie voor
Figuur F. Oorcorrectie na
Figuur F. Oorcorrectie na

 

Kosten

In de regel wordt deze ingreep niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg zal u een prijsopgave geven of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Voorhoofd- /Wenkbrauwlift

Bij wie?

Een wenkbrauw- of voorhoofdslift is een ingreep waarbij meestal de buitenste helften van de wenkbrauwen en het voorhoofd worden ‘gelift’. In de regel gebeurt dit via enkele korte sneden aan de rand van de behaarde hoofdhuid. De laagstand van de wenkbrauwen wordt hiermee opgeheven en ze hebben hiermee ook minder de neiging om te zakken. Het gaat meestal om maximaal 5 mm. Fijne rimpeltjes blijven echter aanwezig. De wenkbrauwen kunnen ook ‘gelift’ worden via een kleine snede in een rimpel cq plooi van het voorhoofd of via de snede van een ooglidcorrectie. Het ‘liftende’ effect is dan echter minder dan bij een voorhoofdslift. De juiste keuze wordt in overleg met u gemaakt. Een wenkbrauw- of voorhoofdslift wordt eigenlijk altijd in combinatie met een ooglidcorrectie uitgevoerd. Regelmatig wordt het ook gecombineerd met andere verjongende ingrepen in het gelaat zoals een hals- en facelift en rimpelbehandelingen. Hangende wenkbrauwen, vaak in combinatie met oogleden, kunnen u een vermoeide en verouderde indruk geven. Bovendien kunnen hangende wenkbrauwen, zeker in combinatie met hangende oogleden, uw zicht beperken c.q. verhinderen. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een wenkbrauw- of voorhoofdslift biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. Het geeft het uiterlijk, zonder dat het evident is dat er geopereerd is, een verfrissende blik. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een wenkbrauw- of voorhoofdslift in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien, komen, alhoewel zeer zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een wenkbrauw- of voorhoofdslift, is absolute symmetrie niet te garanderen. De littekens vervagen zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert. Soms is het gevoel in de hoofdhuid tijdelijk veranderd evenals het vermogen om de wenkbrauwen en/of het voorhoofd te fronsen.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is oa afhankelijk van de vorm van anaesthesie, uw gezondheid en leeftijd. Deze ingreep wordt meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en u kunt direct erna naar huis. Indien gewenst kan het onder narcose en dan verblijft u dus enkele uren in het ziekenhuis. De wenkbrauwlift via een ooglidcorrectie wordt uiteraard altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. U moet zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Via enkele kleine sneden in de behaarde hoofdhuid worden de wenkbrauwen en het voorhoofd losgemaakt en ‘gelift’. Bij mannen met (beginnende) kaalheid kan een beperkte wenkbrauwlift via het sneetje van een ooglidcorrectie worden uitgevoerd. Dit voorkomt dus littekens op een kalend voorhoofd.
 

ENDOSCOPISCHE VOORHOOFDS- & WENKBRAUWLIFT

Endoscopisch wil zeggen mbv een camera via een paar kleine incisies een operatie uitvoeren. Zo’n 20 jaar geleden is deze techniek ook ontwikkeld om het voorhoofd cq de wenkbrauwen te liften. Via een 5-tal kleine incisies net achter de haarlijn wordt een dunne camera ingebracht en de huid losgemaakt. Na het liften wordt de huid meestal verankerd cq gefixeerd met schroefjes. Ivm soms tegenvallende cq beperkte resultaten heeft deze techniek aan populariteit onder plastisch chirurgen ingeboet.

 

Herstel

Een aantal uren na de operatie kunt u meestal naar huis tenzij het onder plaatselijke verdoving heeft plaats gevonden. Dan kunt u direct naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin is het voorhoofd en/of het eromheen gelegen gebied blauw en gezwollen. Als u de boven- en onderoogleden tegelijkertijd heeft laten behandelen is dit meestal erger. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige tijd rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Sport is 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een wenkbrauw- of voorhoofdslift is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie die niet alleen een aesthetisch karakter heeft maar ook vaak een functioneel aspect als de wenkbrauwen/oogleden het zicht belemmeren.

Fig. A: Wenkbrauwlift
Fig. A: Wenkbrauwlift
Fig. B: 6 weken na de ingreep
Fig. B: 6 weken na de ingreep

 

Kosten

In de regel vergoedt uw ziektekostenverzekeraar deze ingreep niet. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Ooglidcorrectie

Bij wie?

Een ooglidcorrectie is een ingreep waarbij overtollige huid, spier en eventueel vet wordt verwijderd. Het is geen rimpelbehandeling. Regelmatig wordt een ooglidcorrectie gecombineerd met andere verjongende ingrepen in het gelaat zoals face-, voorhoofds- of wenkbrauwlift en rimpelbehandelingen. Hangende oogleden (boven- en onderoogleden) en/of wallen geven u een vermoeide en verouderde indruk en niet zelden wordt dit ten onrechte geassocieerd met een uitbundige levensstijl en/of overmoeidheid. Bovendien kunnen de bovenoogleden uw zicht beperken c.q. verhinderen en resulteren in klachten van vermoeidheid en hoofdpijn. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een ooglidcorrectie biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. Het geeft het uiterlijk, zonder dat het evident is dat er geopereerd is, een verfrissende blik. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een ooglidcorrectie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Sommige ziekten, bv schildklieraandoeningen, kunnen de risico’s doen toenemen. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding en infectie, komen, alhoewel uiterst zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een ooglidcorrectie, is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert dat in een natuurlijke plooi komt te liggen. Na een onderooglidcorrectie kan een litteken een enkele keer zodanig ‘trekken’ dat het lid tijdelijk los van de oogbol komt.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

In bijna alle gevallen wordt de ingreep onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en kunt u direct na de ingreep naar huis. Een opname is alleen dan noodzakelijk indien de ooglidcorrectie met grotere ingrepen wordt gecombineerd of op uw verzoek. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Een bovenooglidcorrectie duurt 30 minuten. Een onderooglidcorrectie ongeveer 45 minuten. Na de verdoving wordt overtollige huid, spier en eventueel vet verwijderd. Bij de bovenoogleden gaat dit via een snede in de plooi en bij de onderoogleden via een snede net onder de wimpers. Bij een onderooglidcorrectie wordt het ooglid ook vaak nog ‘gelift’ en vet verplaatst zodat een fraaiere overgang van ooglid naar wang ontstaat. In bepaalde gevallen kan een onderooglidcorrectie van binnenuit, dwz via een sneetje aan de binnenzijde van het ooglid, worden verricht. Dit voorkomt een litteken aan de buitenzijde. Na enkele dagen tot een week worden de hechtingen verwijderd.

Fig. A: Hier ziet u de overtollige huid die bij een boven-& onderooglidcorrectie wordt verwijderd.
Fig. A: Hier ziet u de overtollige huid die bij een boven-& onderooglidcorrectie wordt verwijderd.
Fig. B: Het vet dat of wordt verwijderd of wordt verplaatst.
Fig. B: Het vet dat of wordt verwijderd of wordt verplaatst.
Fig. C: Hier ziet u het resultaat na hechten van de snedes.
Fig. C: Hier ziet u het resultaat na hechten van de snedes.

 

transconjunctivale benadering

Een transconjunctivale benadering verwijst naar een techniek om een onderooglidcorrectie uit te voeren. Meestal maakt men bij een onderooglidcorrectie een incisie net onder de wimpers zodat huid, spier en vet kunnen worden gecorrigeerd. Als er alleen sprake is van wallen agv vetophopingen dan kan slechts worden volstaan met het verwijderen van het uitpuilende vet. Meestal gaat dit dus om jonge mensen waarbij de huid nog strak en elastisch is. In deze gevallen kan de plastisch chirurg er voor kiezen om de incisie niet onder de wimpers te maken maar aan de binnenkant van het ooglid. Zo voorkomt men een litteken aan de buitenkant.

 

Herstel

Na de operatie kunt u meestal direct naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. Indien de ingreep onder algehele narcose heeft plaatsgevonden kunt u pas na enkele uren naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet en de oogleden de eerste dagen moet koelen. De ogen kunnen in het begin irriteren. U mag gewoon douchen en de haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin is het ooglid en/of het eromheen gelegen gebied blauw en gezwollen. Als u boven- en onderoogleden hebt laten behandelen is dit meestal erger. Dit trekt langzaam weg. De littekentjes zijn in het begin nog rood maar vervagen met de tijd. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Sport is 3 weken verboden en het dragen van contactlenzen is de eerste 2 weken vaak lastig en irriterend. Na 10 dagen kunt u weer make-up gebruiken en bent u in de regel sociaal toonbaar. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een ooglidcorrectie is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie die niet alleen een aesthetisch karakter maar ook vaak een functioneel aspect heeft. Het geeft het uiterlijk, zonder dat het evident is dat er geopereerd is, een jeugdigere en verfrissende blik en uitstraling.

Fig. D: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. D: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. E: Bovenooglidcorrectie na
Fig. E: Bovenooglidcorrectie na
Fig. F: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. F: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. G: Bovenooglidcorrectie na
Fig. G: Bovenooglidcorrectie na
Fig. H: Bovenooglidcorrectie voor
Fig. H: Onderooglidcorrectie voor
Fig. I: Bovenooglidcorrectie na
Fig. I: Onderooglidcorrectie na
Fig. J: Boven- & onder ooglidcorrectie voor
Fig. J: Boven- & onder ooglidcorrectie voor
Fig. K: Boven- & onder ooglidcorrectie na
Fig. K: Boven- & onder ooglidcorrectie voor
Figuur L. Onderooglidcorrectie voor
Figuur L. Onderooglidcorrectie voor
Figuur M. Onderooglidcorrectie na
Figuur M. Onderooglidcorrectie na
Figuur N. Onderooglidcorrectie voor
Figuur N. Onderooglidcorrectie voor
Figuur O. Onderooglidcorrectie na
Figuur O. Onderooglidcorrectie na

 

Kosten

Indien u klachten ondervindt van de bovenoogleden zullen wij dit voor u aanvragen alhoewel de meeste ziektekostenverzekeraars deze correctie niet meer vergoeden. Een onderooglidcorrectie wordt nooit vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hals en facelift

 

Bij wie?

Een hals-facelift is een chirurgische ingreep waarbij overtollige huid in het gelaat en hals wordt verwijderd en tevens de onderliggende spierlaag aangespannen en ‘gelift’ wordt. Vaak wordt ook vet middels liposuctie uit de onderkin/hals verwijderd. Hierdoor worden de plooien in het gelaat en de hals minder, ontstaat er een strakkere kaaklijn en een jeugdigere uitstraling zonder dat u er ‘geopereerd’ uit ziet. Vaak wordt een hals-facelift gecombineerd met andere correcties in het gelaat zoals een voorhoofds c.q. wenkbrauwlift, ooglidcorrecties en/of rimpelbehandelingen. Mensen die los in hun vel zitten en waarbij de onderliggende structuren zoals vet en spieren verzakt en verslapt zijn, zijn de ideale kandidaten. Een hals-facelift is geen behandeling voor fijne rimpels en het heeft geen effect op de verouderingsverschijnselen rond de mond, ogen en het voorhoofd. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een hals-facelift draait als het ware de klok een aantal jaren terug doch het verouderingsproces gaat gewoon door. Het biedt, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. Het geeft het uiterlijk, zonder dat het evident is dat er geopereerd is, een jeugdigere en verfrissende blik en uitstraling. U krijgt niet een geheel ander gezicht. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een hals-facelift in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien komen, alhoewel zeer zelden, voor. Een gestoorde wondgenezing doet zich met name voor bij rokers. Beschadiging van de aangezichtszenuw is een extreem zeldzame complicatie en is meestal tijdelijk. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een hals-facelift, is absolute symmetrie niet te garanderen. De littekens, die grotendeels verborgen liggen in het behaarde hoofd en in de huidlijnen c.q. plooien, vervagen zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert. Het gevoel in de huid, m.n. voor het oor, is tijdelijk veranderd.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, stoppen met roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is o.a. afhankelijk van de vorm van anaesthesie, de grootte van de operatie, uw gezondheid en leeftijd. Zelden zal de opname langer dan 1 á 2 dagen zijn. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

In de regel vindt deze operatie onder algehele narcose plaats en duurt, als alleen de hals en het gezicht, worden gedaan ongeveer 1,5 uur. Via een snee, die loopt van de slaap, in de plooi voor het oor en tot het oorlelletje, wordt de huid van het gezicht en de hals losgemaakt. Vervolgens worden de onderliggende spieren aangespannen en eventueel overtollig vet van de onderkin via een kleine snede weggezogen. Hierna wordt overtollige huid verwijderd. Om de huid te hechten worden fijne onderhuidse hechtdraden gebruikt. In alle gevallen worden kleine drains achter gelaten die de volgende dag worden verwijderd alvorens u naar huis gaat.
 

MACS- & S-LIFT

Deze termen verwijzen naar een tweetal manieren om een facelift uit te voeren. Er zijn namelijk vele manieren om een facelift te verrichten. Ruwweg kan men stellen dat de meest eenvoudige de minilift is, vervolgens de S-lift, de MACS-lift, de traditionele facelift en de meest uitgebreide vorm is de hals-facelift. Hoe uitgebreider de operatie hoe effectiever de ingreep. Uiteraard geldt dat ook voor de risico’s, het herstel en de littekens. Met andere woorden de minilift stelt niet zoveel voor maar heeft dan ook een zeer beperkt resultaat. Het andere uiterste, de hals-facelift, kan echter ook vaak ‘teveel’ zijn. Met die gedachte in het achterhoofd zijn een aantal jaren geleden facelift-technieken ontwikkeld die enerzijds effectief maar anderzijds minder uitgebreid en riskant zijn en met kortere littekens. Onder deze zogenoemde ‘short-scar’technieken vallen de MACS- & S-lift. Dus vaak een goed verfrissend effect op het gelaat zonder de lange littekens en de risicos van de hals-facelift. Niet iedere techniek is echter voor iedere patient de juiste. Dit wordt met u besproken.

 

Herstel

De dag na de operatie kunt u meestal naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. Nadat de drains zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en kunt u gewoon uw haren wassen. U moet gedurende een week een speciaal elastisch en drukkend verband dragen. Dit kunt u zelf verwijderen als u gaat douchen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin kan het gelaat en de hals en/of het eromheen gelegen gebied blauw en gezwollen zijn en de huid gevoelloos aanvoelen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Sport is 6 weken verboden. Na 2 weken kunt u weer huidverzorgingsproducten gebruiken en bent u in de regel weer sociaal toonbaar. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. De hechtingen zijn oplosbaar. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een hals-facelift is een goed voorspelbare en dankbare gelaatscorrectie. Het is een zeer persoonlijke keuze die niet altijd door iedereen zal worden begrepen. Het belangrijkste is hoe u er zelf tegenover staat en over denkt.

Figuur A: test adekko test adeko
Figuur A: Voor operatie
Figuur B: 6 weken na hals en facelift
Figuur B: 6 weken na hals en facelift
Figuur C. MACS-lift voor
Figuur C. MACS-lift voor
Figuur D. MACS-lift na
Figuur D. MACS-lift na
Figuur E. MACS-lift voor
Figuur E. MACS-lift voor
Fig. F: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. F: Na.

 

Kosten

Deze ingreep wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.