Categorie archief: Borst

Categorie kleur: blue

Tepel- /tepelhofcorrectie

Bij wie?

Een aantal aspecten van de tepel en tepelhof kunnen worden gecorrigeerd. De meest voorkomende ingreep aan de tepel is de correctie van een ingetrokken tepel(s). Dit kan ontsierend zijn maar kan ook klachten geven zoals smetten van de huid. Verder kunnen zowel de lengte, ook wel projectie genoemd, als de diameter van de tepel zelf worden verkleind. De diameter van de tepelhof kan ook worden verkleind. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Correcties van tepel en tepelhof bieden, mits op de juiste wijze en bij de daarvoor aangewezen patient uitgevoerd, een goede verbetering. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, zijn deze ingrepen in het algemeen zeer veilig. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding en infectie, komen, alhoewel uiterst zelden, voor. Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen is absolute symmetrie niet te garanderen. Het litteken vervaagt zodanig met de tijd dat slechts een minimaal lijntje resteert. Bij een tepelhofverkleining kan een enkele keer een overtollig litteken ontstaan. Het gevolg voor de gevoeligheid van de tepels en het geven van borstvoeding in de toekomst wordt eveneens met u besproken.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, vervoer naar huis etc.

 

Opname

In bijna alle gevallen wordt de ingreep onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en kunt u direct na de ingreep naar huis. Een opname is alleen dan noodzakelijk indien de correctie met grotere ingrepen wordt gecombineerd of op uw verzoek. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Deze poliklinische ingreep duurt 30 tot 45 minuten. Bij een ingetrokken tepel worden de verkorte melkgangetjes gekliefd en wordt eea zodanig gehecht dat deze niet meer aan elkaar kunnen groeien. Eventueel kan dit ook op uw verzoek worden bewerkstelligd met een piercing. Bij een verkleining van de tepelhof wordt er aan de buitenzijde een reepje huid verwijderd. In alle gevallen wordt er gehecht met oplosbare draadjes.

 

Herstel

Na de operatie kunt u direct naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. Indien de ingreep onder algehele narcose heeft plaatsgevonden kunt u pas na enkele uren naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u de eerste dagen rustig aan doet. U mag gewoon douchen en de haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin is het operatiegebied en/of het eromheen gelegen gebied blauw en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekentjes zijn in het begin nog rood maar vervagen met de tijd. In het algemeen is dit geen pijnlijke operatie. Indien nodig is de pijn prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Bovenstaande correcties zijn goed voorspelbare en zeer dankbare operaties.

 

Kosten

Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt deze ingrepen niet. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of zie tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Gynaecomastie

Bij wie?

Tijdens de pubertijd ontwikkelt zich, als gevolg van de toename van hormonen, ook bij mannen de borstklier. Soms kan de borstklier ook pijnlijk zijn. Beide zijn een normaal verschijnsel dat erna weer afneemt. Indien deze mannelijke borstvorming blijft bestaan kan dit een goede indicatie zijn voor een correctie. Schaamte en pesterijen zijn namelijk vaak het gevolg. Ook op hogere leeftijd kan de mannelijke borst in omvang en grootte toenemen en aanleiding zijn voor een correctie. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een correctie van gynaecomastie is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een betrouwbare methode met een duurzaam resultaat. Realiseert u wel dat gewichtsveranderingen en sportactiviteiten het resultaat kunnen doen veranderen. Verder zal de borst niet geheel verdwijnen. Dit is namelijk niet normaal. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een correctie van een gynaecomastie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien-vertraagde wondgenezing-overtollige littekenvorming komen, alhoewel zeer zelden, voor. Daarnaast kunnen ook specifiek bij deze operatie-behorende risico’s voorkomen: een mogelijke gevoelsverandering van de tepel die meestal tijdelijk is en zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis etc.

 

Opname

De duur van de opname is afhankelijk van o.a. uw gezondheid, leeftijd, en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname langer dan een dag. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

In de regel vindt deze operatie onder algehele narcose plaats en duurt ongeveer 1 uur. Via een halvemaansnede aan de onderzijde van de tepelhof wordt een gedeelte van de (overtollige) borstklier verwijderd. Een gedeelte blijft achter omdat anders de over-de-borstspier liggende laag te dun wordt, hetgeen zeer ontsierend is. Indien er een duidelijke overtollige hoeveelheid vet over de gehele borstregio aanwezig is, kan dit worden gereduceerd middels liposculptuur. Zeer zelden kan het, bij ernstige borstvorming, noodzakelijk zijn om overtollige huid te verwijderen. Dit laat uiteraard meer littekens achter. Soms worden drains achter gelaten. Na de operatie worden uw borsten verbonden en als u liposculptuur heeft laten verrichten dient u een elastisch corset te dragen. De hechtingen liggen onderhuids en zijn oplosbaar.

 

Herstel

U kunt dezelfde dag naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U dient iedere dag te douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Indien u liposculptuur van de borstregio heeft laten verrichten dient u het elastische corset 2 weken dag en nacht te dragen; en erna nog 4 weken overdag. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander strak en gespannen. Een enkele keer is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een correctie van een gynaecomastie is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie.

Figuur A. Gynaecomastie voor
Figuur A. Gynaecomastie voor
Figuur B. Gynaecomastie na
Figuur B. Gynaecomastie na
Figuur C. Gynaecomastie voor
Figuur C. Gynaecomastie voor
Figuur D. Gynaecomastie na
Figuur D. Gynaecomastie na

 

Kosten

Deze ingreep wordt soms door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg vraagt dit aan. Indien dit wordt afgekeurd krijgt u een prijsopgave.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Borstprothese wissel

Bij wie?

Bij deze ingrepen worden de implantaten, die ooit voor een borstvergroting of een borstreconstructie waren ingebracht, vervangen door nieuwe of definitief verwijderd. In veel gevallen zal het rond het implantaat gelegen kapsel ook worden verwijderd. Dit is echter afhankelijk van o.a. het kapsel zelf en het eigen borstvolume. Voor het laten wisselen of verwijderen van borstimplantaten kunnen meerdere redenen bestaan.

  • Lekkage van prothesen
  • Kapselvorming met klachten
  • Prothesen die verplaatst zijn zoals kan voorkomen als deze onder de spier zijn geplaatst.
  • Veranderingen in het volume en/of slapte van de huid van de eigen borst.
  • Een niet-optimaal cosmetisch resultaat agv één of meerdere van bovengenoemde factoren.
  • Het niet meer willen hebben van borstimplantaten.

Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.
 

Verwachtingen

Een prothesewissel is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een goede en betrouwbare ingreep. Een explantatie is dat ook, maar u moet zich beseffen dat de vorm en het volume van de borst na deze ingreep sterk veranderd zijn. Bovendien kan het noodzakelijk zijn om, na het definitief verwijderen van borstimplantaten, overtollige huid te verwijderen hetgeen resulteert in meer littekens. Bovendien moet u zich realiseren dat, in beide gevallen, de borst (met of zonder implantaat) onder invloed van de tijd, zwaartekracht, schommelingen in uw hormoonhuishouding en/of gewicht, kan veranderen. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een prothesewissel of explantatie in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Het is duidelijk dat deze operaties groter en ingrijpender zijn dan de eerste borstvergrotende operatie. De kans op complicaties is dan ook groter. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien, komen, alhoewel zelden, voor. Specifieke risico’s van een prothesewissel hangen samen met het implantaat/prothese. U moet hierbij denken aan kapselvorming en slijtage. Deze worden uiteraard met u besproken. Ook bespreekt de plastisch chirurg met u de invloed van een implantaat op onderzoek van de borst door uzelf en/of door een mammogram (borstfoto). Bij dubbelzijdig uitgevoerde ingrepen, zoals een prothesewissel en een explantatie, is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is. Bij een explantatie met het verwijderen van overtollige huid is een gevoelsverandering van de tepel mogelijk die meestal van tijdelijke aard is.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis en aanschaf van een sportBH.

 

Opname

De duur van de opname is afhankelijk van oa uw gezondheid, leeftijd en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname echter langer dan 1 á 2 dagen. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

Zowel een prothesewissel als een explantatie vinden onder algehele narcose plaats en duren 1 uur. Indien er een correctie van overtollige huid plaats vindt duurt de ingreep 1,5 uur. Een prothesewissel wordt meestal uitgevoerd via een snede van 4 á 5 cm in de natuurlijke plooi onder de borst. Voor het merendeel van de vrouwen betekent dit dat het oude litteken wordt gebruikt. Soms is het noodzakelijk om dit iets te verlengen. Voor vrouwen die een borstvergroting via een snede in de oksel of via de tepelhof hebben ondergaan betekent dit dus een extra litteken. Een nieuwe prothese wordt meestal weer op dezelfde plaats gelegd. Soms is het echter raadzaam om een prothese, die op de spier ligt, naar onder de spier te verplaatsen. Als het kapsel erg verkalkt en verschrompeld is en/of de prothese lek is, kan het raadzaam zijn om na verwijdering van prothesen en kapsels minimaal 6 maanden te wachten om opnieuw prothesen in te brengen. Dit verkleint de kans op veel complicaties. Vrouwen die hun implantaten definitief verwijderd willen, zullen meestal een uitgebreidere operatie moeten ondergaan. Door de borstvergroting is de huid opgerekt en zal er na het verwijderen van de implantaten een relatief huidoverschot bestaan. Met andere woorden een slappere borst. Voor een cosmetisch fraaier resultaat zal dit gecorrigeerd moeten worden hetgeen meer littekens achterlaat. Er worden altijd drains achter gelaten die wondvocht afzuigen. Deze worden na enkele dagen verwijderd. De hechtingen zijn oplosbaar.

 

Herstel

Meestal kunt u de dag na de operatie naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U dient een sportBH gedurende de eerste 2 weken dag en nacht te dragen; erna nog 4 weken overdag. U gaat vrijwel altijd met de drains naar huis. Bij de eerste controle na enkele dagen worden verband en drains verwijderd. Nadat de drains en het tape zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. Een enkele keer is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker. In het algemeen adviseren wij de mensen met implantaten regelmatig voor controle terug te komen.

 

Resultaat

Een prothesewissel en een explantatie zijn goed voorspelbare en, indien men goed voorgelicht is, dankbare operaties.

Figuur A. Prothesewissel ivm gezakt borstweefsel en relatief te hoge prothesen. Voor
Figuur A. Prothesewissel ivm gezakt borstweefsel en relatief te hoge prothesen. Voor
Figuur B. 6 weken na prothesewissel
Figuur B. 6 weken na prothesewissel

 

Kosten

In de regel wordt het definitief verwijderen van prothesen door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Indien dit niet het geval is, geeft uw plastisch chirurg u een prijsopgave. Een prothesewissel wordt zelden vergoed.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Borstverkleining

Bij wie?

Een borstverkleining is een ingreep waarbij overtollige huid en klier- cq vetweefsel worden verwijderd. Omdat door het gewicht, de gehele borst verzakt is zal de tepel hoger geplaatst worden waarbij indien nodig de tepelhof kan worden verkleind. Het is dus een combinatie van een verkleining en een borstlift. Het resultaat is kleinere, stevigere en beter geproportioneerde borsten. Grote borsten kunnen velerlei klachten veroorzaken: nek- en schouderpijn, smetten en eczeem van de huid, blijvende insnoeringen van de BH-bandjes, mechanische klachten bij sport en niet in de laatste plaats schaamte en allerlei pesterijen. In principe komt iedereen die bovengenoemde klachten meent terug te kunnen voeren op te grote borsten, in aanmerking voor deze operatie. Het moge duidelijk zijn dat een normale lengte/gewichtverhouding tot een fraaier resultaat zal leiden. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een borstverkleining is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een betrouwbare methode met een duurzaam resultaat. Realiseert u zich wel dat iedere borst onder invloed van een zwangerschap, de tijd, zwaartekracht, gewichtschommelingen en veranderingen in uw hormoonhuishouding, kan veranderen. Indien u nog een kinderwens heeft voor de nabije toekomst, kunt u een borstverkleining beter uitstellen tot ruim na de bevalling. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een borstverkleining in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien-vertraagde wondgenezing-overtollige littekenvorming, komen, alhoewel zelden, voor. Daarnaast moeten ook specifiek bij deze operatie-behorende risico’s worden genoemd: mogelijke gevoelsverandering van de tepel, de littekens rond en onder de tepel en zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is. Een eventuele zwangerschap in de toekomst en het geven van borstvoeding komen ook ter sprake.

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis, de aanschaf van een sportBH etc.

 

Opname

De duur van de opname is o.a. afhankelijk uw gezondheid en leeftijd en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname langer dan twee dagen. Uiteraard moet u zich te allen tijde door iemand anders laten vervoeren.

 

Operatie

In de regel vindt deze operatie onder algehele narcose plaats en duurt ongeveer 1,5 uur. Afhankelijk van de grootte van de borst zijn er twee mogelijkheden: de ‘ankermethode’ en de ‘sleutelgatmethode’. Bij erg grote borsten wordt de eerste methode gebruikt. Via een incisie rond de tepel, naar beneden toe en in de borstplooi (het litteken wordt dus ankervormig) wordt de tepel verplaatst en het overtollige huid-klier- en vetweefsel verwijderd. Bij kleinere borsten is de snede in de borstplooi vaak niet noodzakelijk en resulteert dit in een aanzienlijk korter litteken. Soms wordt overtollig vetweefsel bij de oksels middels liposuctie verwijderd. Er bestaan vele variaties op bovengenoemde combinaties. Een enkele keer is het zelfs mogelijk om een borstverkleining uit te voeren mbv alleen liposuctie. Dan zijn er dus nagenoeg geen littekens. In alle gevallen, behalve na alleen liposuctie, worden drains achter gelaten die meestal enkele dagen later eruit worden gehaald. De hechtingen zijn onderhuids en oplosbaar. Na de operatie worden de borsten verbonden met papieren pleister en een sportBH.
Ankermethode

Fig A
Fig A
Fig B: Na verplaatsing tepel en verwijdering van overtollige borstweefsel en huid.
Fig B: Na verplaatsing tepel en verwijdering van overtollige borstweefsel en huid.
Fig C: Het resultaat
Fig C: Het resultaat

Sleutelgatmethode

Fig D
Fig D
Fig E: Na verplaatsing tepel en verwijdering van overtollige borstweefsel en huid.
Fig E: Na verplaatsing tepel en verwijdering van overtollige borstweefsel en huid.
Fig F: Het resultaat
Fig F: Het resultaat

 

Vertical scar

De term vertical scar verwijst naar het litteken bij een bepaald soort borstverkleinende operatie. Zoals de meeste mensen wel zullen weten wordt er bij een borstverkleining vaak gebruikt gemaakt van een techniek die een ankervormig litteken achterlaat; rond de tepel, verticaal naar beneden naar de borstplooi toe en dan horizontaal in de plooi. Omdat dit een best lang litteken is, is men op zoek gegaan naar operatietechnieken met kortere littekens. De meest gebruikte is de vertical scar (soms ook wel lollipop genoemd). Het litteken is dan rond de tepel en van daaruit verticaal naar beneden.

 

Herstel

Eén á 2 dagen na de operatie kunt u alweer naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U dient een sportBH gedurende de eerste 2 weken dag en nacht te dragen; erna nog 4 weken overdag. Als er weinig drainproductie is kunnen de drains op de dag van het ontslag uit het ziekenhuis worden verwijderd. Soms gaat u met de drains naar huis. Bij de eerste controle na enkele dagen worden verband en drains verwijderd. Nadat de drains en het tape zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander strak en gespannen. Meestal is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u in de eerste en de daaropvolgende weken een aantal maal terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker.

 

Resultaat

Een borstverkleining is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie met een duurzaam resultaat. Houdt u wel voor ogen dat een borst ook na deze ingreep nog altijd kan veranderen onder invloed van de hiervoor genoemde factoren.

Fig G: Voor
Fig G: Voor
Fig H: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig H: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig I: Voor
Fig I: Voor
Fig. J: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. J: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Figuur K. Borstverkleining voor
Figuur K. Borstverkleining voor
Figuur L. Borstverkleining na
Figuur L. Borstverkleining na

 

Kosten

In de regel wordt deze ingreep door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Dit vragen wij, indien u dit wenst, na het consult bij uw verzekeraar aan. Indien zij dit niet vergoeden, zal uw plastisch chirurg u een prijsopgave geven of zie tarieven.

 

Contact & vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘Contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.

Bekijk hier de medische bijsluiter.

Borstlift

Bij wie?

Een borstlift is een ingreep waarbij overtollige huid van de borst wordt verwijderd en tevens de tepel en het borstweefsel hoger worden geplaatst. Er wordt dus weefsel (huid) verwijderd en strict gesproken wordt de borst dan ook iets kleiner. Daarom wordt deze ingreep bij kleinere borsten vaak gecombineerd met het plaatsen van een klein implantaat om toch ook een borstvergrotend en mooier effect te krijgen. Vrouwen wiens borsten zijn verslapt door gewichtsverlies, zwangerschappen, borstvoeding en door de tijd, komen voor deze operatie in aanmerking. Een enkele keer kan een verslapte borst gecorrigeerd worden door alleen een borstvergroting uit te voeren. Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten voor deze aesthetische ingreep.

 

Verwachtingen

Een borstlift is, mits op juiste wijze uitgevoerd en bij de daarvoor aangewezen patient, een betrouwbare methode met een duurzaam resultaat. Realiseert u zich wel dat een borst (met of zonder implantaat) onder invloed van de tijd, zwaartekracht, gewichtschommelingen en veranderingen in uw hormoonhuishouding, altijd kan veranderen. Wees realistisch in uw verwachtingen. Tracht deze goed op een rijtje te zetten en bespreek ze met uw plastisch chirurg.

 

Risico’s

Mits uitgevoerd bij de zorgvuldig geselecteerde patient en door een adequaat opgeleid plastisch chirurg, is een borstlift in het algemeen een zeer veilige ingreep. Desalniettemin kunnen complicaties optreden. Algemene operatierisicos, zoals nabloeding-infectie-vochtophoping-tromboembolien-vertraagde wondgenezing-overtollige littekenvorming komen, alhoewel zeer zelden, voor. Daarnaast kunnen ook specifiek bij deze operatie-behorende risico’s voorkomen: mogelijke gevoelsverandering van de tepel die meestal tijdelijk is, de littekens rond en onder de tepel en zoals bij iedere dubbelzijdige ingreep is absolute symmetrie niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is. Indien gebruik wordt gemaakt van een implantaat moet worden gesproken over het soort implantaat, de levensduur ervan, kapselvorming, toekomstige zwangerschappen, borstvoeding en de invloed van een implantaat op onderzoek van uw borst door uzelf en/of middels een mammogram (borstfoto).

 

Voorbereiding

De plastisch chirurg vertelt u tijdens het consult hoe u zich het beste kunt voorbereiden op deze ingreep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medicijn-vitamine gebruik, roken, hulp voor thuis na de ingreep, vervoer naar huis en aanschaf van een sportBH etc.

 

Opname

De duur van de opname is afhankelijk van oa uw gezondheid, leeftijd, en eventuele tegelijkertijd uitgevoerde operaties. Zelden is de opname langer dan een dag en een nacht. Uiteraard moet u zich te allen tijde na de operatie door iemand anders laten vervoeren.

 

operatie

In de regel vindt deze operatie onder algehele narcose plaats en duurt ongeveer 1,5 uur. Afhankelijk van de grootte van de borst en de mate van het “hangen” zijn er twee mogelijkheden: de ‘ankermethode’ en de ‘sleutelgatmethode’. Bij erg hangende borsten wordt de eerste methode gebruikt. Via een incisie rond de tepel, naar beneden toe en in de borstplooi (het litteken wordt dus ankervormig) wordt de tepel verplaatst en het overtollige huid-klier- en vetweefsel verwijderd. Bij kleinere hangende borsten is de snede in de borstplooi vaak niet noodzakelijk en resulteert dit in een aanzienlijk korter litteken (de sleutelgatmethode). Soms is het wenselijk om de vorm te verbeteren met een implantaat. Afhankelijk van uw lichaamsbouw en het soort implantaat wordt het implantaat achter of voor uw borstspier geplaatst. In alle gevallen worden drains achter gelaten die meestal voordat u naar huis gaat worden verwijderd. Na de operatie worden uw borsten verbonden met papieren pleister waar u mee kunt douchen. Verder moet u een sportBH dragen. De hechtingen liggen onderhuids en zijn oplosbaar.

Fig. A: Hier ziet u hoe de tepel hoger wordt geplaatst.
Fig. A: Hier ziet u hoe de tepel hoger wordt geplaatst.
Fig. B: Na verplaatsing van de tepel en verwijdering van de verslapte huid
Fig. B: Na verplaatsing van de tepel en verwijdering van de verslapte huid
Fig. C: Na verplaatsing van de tepel en verwijdering van de verslapte huid
Fig. C: Na verplaatsing van de tepel en verwijdering van de verslapte huid

 

Herstel

Meestal kunt u de dag na de operatie naar huis. U krijgt exacte instructies wat u wel en niet mag doen mee naar huis. U dient er rekening mee te houden dat u een week rustig aan doet. De meeste zaken van het dagelijks leven kunt u gewoon blijven doen maar zware dingen c.q. activiteiten moet u vermijden. U dient gedurende de eerste 2 weken dag en nacht een sportBH te dragen; erna nog 4 weken overdag. Nadat de drains zijn verwijderd moet u iedere dag douchen en u kunt gewoon uw haren wassen. Verwacht niet meteen een eindresultaat. In het begin staat een en ander strak en gespannen. Een enkele keer is de borst en/of het eromheen gelegen gebied blauw, beurs en gezwollen. Dit trekt langzaam weg. De littekens kunnen nog enige maanden rood verkleurd en stug zijn. Hierna vervagen deze. De pijn is prima te bestrijden met de bij-de-drogist-verkrijgbare pijnstillers. In geen geval mag het ongemak u aan uw bed gekluisterd houden. I.v.m. de bloedsomloop in m.n. de benen, dient u zo spoedig mogelijk weer gaan lopen. Sport is echter 6 weken verboden. Gewoonlijk komt u na 1 week en na 8 weken terug voor controle. Indien er problemen zijn, kunt u contact opnemen met uw plastisch chirurg en komt u eerder of vaker. In het algemeen adviseren wij de vrouwen die een implantaat hebben gekregen regelmatig voor controle terug te komen.

 

Resultaat

Een borstlift met of zonder implantaten is een goed voorspelbare en zeer dankbare operatie.

Fig. D: Een borstlift met prothese.
Fig. D: Een borstlift met prothese.
Fig. E: Zes weken na de ingreep.
Fig. E: Zes weken na de ingreep.
Fig. F: Een borstlift met prothese.
Fig. F: Een borstlift met prothese.
Fig. G: Zes weken na de ingreep.
Fig. G: Zes weken na de ingreep.
Fig. H: Een borstlift zonder prothese.
Fig. H: Een borstlift zonder prothese.
Fig. I: Zes weken na de ingreep. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. I: Een borstlift met prothese.
Fig. J: Een borstlift zonder prothese.
Fig. J: Een borstlift zonder prothese.
Fig. K: Zes weken na de ingreep. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. K: Zes weken na de ingreep. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. L: Voor de borstlift.
Fig. L: Voor.
Fig. M: Na. De littekens zullen verder vervagen richting huidskleur.
Fig. M: Zes weken na de ingreep.

 

Kosten

Deze ingreep wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Uw plastisch chirurg geeft u een prijsopgave of kijk onder tarieven.

 

Contact en vragen

Bij problemen neemt u uiteraard zonder aarzeling contact op met uw plastisch chirurg en/of het ziekenhuis. Uw plastisch chirurg zal u de juiste nummers geven of kijk onder het onderdeel ‘contact’.

Wij behandelen u naar beste kunnen. Garantie op de resultaten of een ongestoord verloop kunnen wij u echter nimmer geven. Stel de vragen die u heeft; wij zijn gaarne bereid deze te beantwoorden.